Úvod do knih Rút a Ester

Úvod do knih Rút a Ester

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv

Texty na první pohled spojuje především to, že pojednávají o ženách. Podle jejich úmistění v kánonu ale u nich najdeme veliké rozdíly.

Knihu Rút i Ester řadí Židé mezi sváteční svitky. Křesťané ji postavili ještě před 1. knihu Samuelovou, porotože končí krátkým rodokmenem krále Davida. O něm se právě poprvé píše v 1S.

Ester umísťují křesťané na konec historických knihu, protože vypráví o době perské.

Jako hlavní poselství knihy Rút můžeme považovat vyprávění o milosrdenství a o Hospodinu, který není podle vyprávění pouze Bohem Židů, ale záleží mu na všech lidech. I Moabka Rút měla místo v Božích plánech s vyvoleným lidem.

Kniha Ester zase vede k zamyšlení nad tím, jak má žít věrný Žid v zajetí, aby neporušil Zákon na jedné straně a zároveň dovedl být loajálním občanem cizí země (dokonce nepřátelské země) v níž je nucen žít.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.