Úvod do knih Rút a Ester

Úvod do knih Rút a Ester

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Ekleziologie
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Texty na první pohled spojuje především to, že pojednávají o ženách. Podle jejich úmistění v kánonu ale u nich najdeme veliké rozdíly.

Knihu Rút i Ester řadí Židé mezi sváteční svitky. Křesťané ji postavili ještě před 1. knihu Samuelovou, porotože končí krátkým rodokmenem krále Davida. O něm se právě poprvé píše v 1S.

Ester umísťují křesťané na konec historických knihu, protože vypráví o době perské.

Jako hlavní poselství knihy Rút můžeme považovat vyprávění o milosrdenství a o Hospodinu, který není podle vyprávění pouze Bohem Židů, ale záleží mu na všech lidech. I Moabka Rút měla místo v Božích plánech s vyvoleným lidem.

Kniha Ester zase vede k zamyšlení nad tím, jak má žít věrný Žid v zajetí, aby neporušil Zákon na jedné straně a zároveň dovedl být loajálním občanem cizí země (dokonce nepřátelské země) v níž je nucen žít.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.