Úvod do knih Starého zákona – 1. díl

Úvod do knih Starého zákona – 1. díl

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu nabízí během 25 dílů představení všech starozákonních knih. V pondělí 3. září začínáme v 16 hodin knihou Genesis.

V každém dílu se zaměříme na strukturu knihym její vznik, teologii a význam. Strukturu je dobré znát ještě před otevřením biblického textu. Většina knih je totiž složitější a jednotlivé kapitoly mohou být od sebe časově hodně vzdáleny a proto reagují na jiný hostorický kontext. Redakční úprava biblického autora také nemusí být také hned na poprvé srozumitelná.

Přiblížíme si také příběh vznikání každé knihy. Zde bude např. důležité, odkud autor čerpal, v jaké době žil, do které části společnosti patři a konečně, ke komu chce hlavně hovořit.

Starý zákon je Boží slovo, které vypovídá jak o Bohu, tak o nás a naší spáse. Významný čas našich úvodů z tohoto důvodu věnujeme teologii těchto textů. Řeč bude o obrazu Boha, jak ho předkládají konkrétní texty, Boží vůli, spravedlnosti i milosrdenství a vztahu Boha k člověku. Zajímavé je, jak k této problematice jednotlivé knihy orginálně přistupují.

Do knih Starého zákona nás uvede biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.