Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

To nejpodstatnější z knihy Exodus si připomínáme každoročně o Velikonocích - vysvobození Božího lidu z otroctví, jeho záchrana před zničením a zaslíbení země, která je zase o něco blíže. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 10. září od 16. hodiny.

Ke spáse v podobě země zaslíbené ale musel Izrael putovat desítky let. I v druhém pokračování našeho vzdělávacího cyklu si přiblížíme, jakou má právě probíraná kniha Exodus strukturu, jak vznikala a jaké nese poselství.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony