Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Ekleziologie
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

To nejpodstatnější z knihy Exodus si připomínáme každoročně o Velikonocích - vysvobození Božího lidu z otroctví, jeho záchrana před zničením a zaslíbení země, která je zase o něco blíže. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 10. září od 16. hodiny.

Ke spáse v podobě země zaslíbené ale musel Izrael putovat desítky let. I v druhém pokračování našeho vzdělávacího cyklu si přiblížíme, jakou má právě probíraná kniha Exodus strukturu, jak vznikala a jaké nese poselství.