Pořady z regionů

Pořady, které pro vás připravují redaktoři z našich regionálních studií v Olomouci, Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Litoměřicích a Plzni.

Zvoneček - malá škola sborového spěvu

Zvoneček - malá škola sborového spěvu

20. května 2009, 08:37

Výuka ve Zvonečku je zaměřena na rozvoj dětského hlasu, přechodu z mluvní do zpěvní polohy. Tato výuka je prováděna formou hudebních her s ohledem na zvláštnosti dětského hlasu.

Benedikt XVI. během bohoslužby zdůraznil vzor Svaté Rodiny

Benedikt XVI. během bohoslužby zdůraznil vzor Svaté Rodiny

14. května 2009, 15:42

Před poutníky z celého světa dnes v severoizraelském městě Nazaretu, během své pětidenní apoštolské návštěvy Izraele a palestinských území, sloužil svatý otec Benedikt XVI. bohoslužbu, v níž zdůraznil vzor Svaté Rodiny v prožívání lásky, spravedlnosti a vnímání Boží vůle.

Vztah státu a církve v letech 1918 až 1938

Vztah státu a církve v letech 1918 až 1938

14. května 2009, 09:17

V sobotu 16. května 2009 nabízíme od 17.00 hodin k poslechu druhou část trojdílného cyklu Vztah státu a církve v letech 1900 až 1945. Po cestách vývoje státu a církve za první republiky Vás provede PhDr. Dana Jakšičová, členka Kongregace Školských sester de Notre Dame. 

Kardinál Josef Beran

Kardinál Josef Beran

13. května 2009, 18:14

Při příležitosti 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana byla ve středu 13. května 2009 symbolicky zahájena stavba jeho pomníku a konala se "Ekumenická konference k osobnosti a dílu této významné osobnosti moderních dějin naší země.

Hlasování v Evropském parlamentu

12. května 2009, 17:43

Účast poslanců Evropského parlamentu na jeho hlasováních i to, jak hlasovali, si mohou od nynějška voliči ze zemí Evropské unie i případní další zájemci ověřovat na internetu. Umožňuje to dnes spuštěná stránka www.votewatch.eu.

Dotýkání světla - Salesiáni Dona Boska II.

Dotýkání světla - Salesiáni Dona Boska II.

11. května 2009, 17:31

Ve druhém setkání s P. Františkem Blahou - představeným českých  Salesiánů Dona Boska  bude řeč nejen o spiritualitě řeholní společnosti, která se věnuje mládeži, ale také o šíření kongregace z Itálie do světa a do českých zemí. Zvláště se zastavíme u domů české salesiánské provincie a středisek pro nejrůznější aktivity mládeže. Premiéra pořadu je v pondělí 11. května ve 22 hodin, repríza ve čtvrtek 14. května v 16 hodin.

Chrám Krista Dobrého Pastýře v Hněvošicích

Chrám Krista Dobrého Pastýře v Hněvošicích

8. května 2009, 22:25

O novém kostele Krista - Dobrého Pastýře v Hněvošicích a o rekonstrukci  barokního kostela svatých Petra a Pavla, jediného dřevěného kostela na Opavsku, hovoří v pondělí 11. května od 16.30  hod. redaktor ostravského studia Hedvika, Antonín Žolnerčík, s duchovním správcem farnosti Hněvošice, P. Mgr. Dariuszem Bartolomiejem Blaszkem.

Vztah státu a církve v letech 1900 - 1918

Vztah státu a církve v letech 1900 - 1918

28. dubna 2009, 14:40

Ve středu 29. dubna 2009 nabízíme od 22.00 hodin k poslechu první část trojdílného cyklu Vztah státu a církve v letech 1900 až 1945. Vliv politiky v posledních letech habsburské monarchie na náboženský vývoj v českých zemích zhodnotí PhDr. Dana Jakšičová, členka Kongregace Školských sester de Notre Dame. Reprízu zachytíte v sobotu 2. května od 17.00 hodin.

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

Jeroným Bartoloměj Bláha čerpá z různých tradic

25. dubna 2009, 07:00

Život pana Jeronýma Bartoloměje Bláhy je živým svědectvím o živém Bohu. Vypráví o svém neobvyklém setkání s Bohem, na jehož základě se stal křesťanem. Uvěřil v protestantském prostředí, ale postupem času zakotvil v Římskokatolické církvi. Čím jsou pro něj různé tradice inspirativní a jak se vyrovnával s věroučnými odlišnostmi přibližuje v pořadu Křesťan a svět. Opakování tohoto pořadu naladíte v neděli 3. května v 17.00 hod., a ve čtvrtek 7. května ve 22.30 hod.

Z jižních Čech až na konec světa

22. dubna 2009, 10:41

Turisté z jižních Čech a dalších regionů, kteří se na konci března vydali na výpravu evropskými zeměmi, dnes doputují do Norimberku. Jejich pochod je součástí projektu Z jižních Čech až na konec světa založeného na odkazu krále Jiřího z Poděbrad. Ten v druhé polovině 15. století zformuloval ideu a následně i plán pro vytvoření mírové unie evropských zemí.

Salve caritas - Salve vita

Salve caritas - Salve vita

22. dubna 2009, 08:00

Ve strakonickém Domě kultury dnes (22. 4.) začíná festival zdravotně postižených hudebníků s názvem Salve caritas - Salve vita. Cílem přehlídky je přispět k postupnému odstraňování bariér mezi handicapovanými muzikanty a publikem a ukázat široké veřejnosti, že ani zdravotní postižení nebrání kvalitním uměleckým výkonům.

Mezi krajany v USA

Mezi krajany v USA

18. dubna 2009, 20:49

V pondělí 20. dubna od 16.30 hod. poslouchejte rozhovor redaktora Antonína Žolnerčíka z ostravského studia Hedvika s P. Antonínem Kocurkem, farářem z Ostravy - Staré Bělé o jeho působení mezi Čechy v USA v letech 1999 až 2007. Zvláště bude řeč o slavení Velikonoc v New Yorku a o dramatické situaci během teroristických útoků na USA 11. září 2001. 

Boží příroda kolem nás

Boží příroda kolem nás

13. dubna 2009, 23:35

Překrásná Boží příroda v těchto slunečních dnech láká do lesa na vycházku. Možná jste si také v duchu položili otázky, jak vzniká les, jaké je jeho poslání, co od něho očekáváme, co bylo v lese před desetitisíci roky. Laďte Proglas ve středu 15. dubna ve 22 hodin.

Velké pátky v životě P. Stanislava Lekavého

Velké pátky v životě P. Stanislava Lekavého

10. dubna 2009, 12:25

Na Velký pátek 10. dubna od 16.55 vysíláme pořad ostravského studia Hedvika, v němž redaktor Antonín Žolnerčík hovoří s rektorem poutního kostela Panny Marie Pomocné na Mariahilf ve Zlatých Horách v Jeseníkách, otcem Stanislavem Lekavým.

Bůh o zavržení člověka předem nerozhodl

Bůh o zavržení člověka předem nerozhodl

6. dubna 2009, 20:42

Již před časem jsme se v rozhovoru s Prof. Dr. Karlem Skalickým, Th.D., vedoucím katedry ekumenické a systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zabývali tématem předurčení člověka ke spáse. Nyní přinášíme rozšířený rozhovor, v němž se kromě vysvětlení přínosu sv. Augustina a jeho reflexe ve světle soudobé teologie, zabýváme také rozdílem mezi strachem z Boha a bázní před Bohem. Řeč bude také o tzv. "hodince smrti", ve které se o naší spáse rozhodne. Více uslyšíte v sobotu 11. dubna v 15.10 hod.