Pořady z regionů

Pořady, které pro vás připravují redaktoři z našich regionálních studií v Olomouci, Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě.

Dobrovolnické centrum ADRA v Č. Budějovicích hledá dobrovolníky

Dobrovolnické centrum ADRA v Č. Budějovicích hledá dobrovolníky

30. ledna 2009, 17:26
Dobrovolnické centrum ADRA v Českých Budějovicích pořádá během února kampaň pro nábor nových dobrovolníků. Ti najdou uplatnění v oblasti péče o handicapované, staré a osamělé lidi a také o děti a mládež v nízkoprahových zařízeních. Centrum pro zájemce zajišťuje i potřebná školení.

Congregatio Jesu slaví 400 let své existence

29. ledna 2009, 16:53

Členky řádu Congregatio Jesu, které v České republice působí například ve Štěkni u Strakonic, 30. ledna slaví 400. výročí trvání. Řeholní společnost "anglických panen", jak se sestrám zasvěceného života lidově říká, založila Mary Ward (1585-1645), průkopnice kvalitnějšího vzdělání dívek. Oslav se zúčastní také sídelní českobudějovický biskup, Mons. Jiří Paďour OFMCap.

Společnou cestou?

Společnou cestou?

27. ledna 2009, 15:09

Ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 8.00 proběhne před Magistrátem hlavního města Prahy na Mariánském náměstí demonstrace proti rozhodnutí zrušit azylový dům pro matky a rodiny s dětmi. Rada i zastupitelstvo MČ Praha 11 nadále trvají na výpovědi z nájmu občanskému sdružení Společnou cestou, které od roku 1997 provozuje na Jižním Městě Občanské poradenské centrum  Jižní Město. Petici za záchranu domu již podpořilo přes 5 tisíc lidí. 

Pocta Petru Ebenovi

Pocta Petru Ebenovi

26. ledna 2009, 15:43

Památku velikého skladatele uctí Česká filharmonie na slavnostním koncertu ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. V úterý 27. ledna v 19.30 uvede poslední mistrovo dílo, Labyrint světa a ráj srdce - cyklus o 14 částech pro varhany a mluvené slovo v interpretaci Ireny Chřibkové a Marka Ebena, autorova syna. Na úvod promluví kardinál Miloslav Vlk. Vstupenky za jednotnou cenu 200 Kč jsou k dostání v pokladně i na internetových stránkách České filharmonie. Na Proglasu bude na Petra Ebena vzpomínat předseda Společnosti pro duchovní hudbu MUDr. Jaroslav Eliáš ve čtvrtek 29. ledna v cyklu Vítejte senioři od 9.30.

Štěpán Rak zahraje pro charitu

Štěpán Rak zahraje pro charitu

26. ledna 2009, 09:26

Kytarový virtuóz Štěpán Rak zahraje v úterý 27. ledna od 19 hodin v bývalém  hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice, nyní koncertní síni, v Písku. Jedná se o benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován Domovu svaté Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku u Bernartic.

Biskupské gymnázium v Hradci Králové

19. ledna 2009, 22:25

V letech 2002 až 2008 se profesoři a učitelé Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové podíleli na vzdělávání vězňů ve Valdicích. P. Tomáš Rastislav Höger z našeho studia Vojtěch si o tomto zajímavém projektu povídal s ředitelem školy Ing. Pavlem Černým. Premiéru rozhovoru naladíte ve středu 21. ledna ve 22 hodin.

Církevní konzervatoř Opava

19. ledna 2009, 21:06
Ve čtvrtek 22. ledna od 22.00 hod. poslouchejte pořad, ve kterém redaktor studia Hedvika, Antonín Žolnerčík, hovoří s ředitelkou Církevní konzervatoře v Opavě Ing. Evou Bláhovou o historii této školy a o úspěších v uplynulých 10 letech její existence. Prohlédneme si nově otevřený internát přímo v budově školy a nastíníme další plány činnosti v budoucnu.
Tříkrálová sbírka na jihu Čech - další rekord

Tříkrálová sbírka na jihu Čech - další rekord

16. ledna 2009, 14:27

O zhruba sto tisíc korun je už nyní překonán loňský výtěžek Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi. O průběžných výsledcích tříkrálového koledování informoval dnes Roman Tlapák z diecézní charity. Podle prozatímních výsledků z více než 90 procent charitních středisek bylo k pátku 16. ledna vykoledováno 2 606 431,50 Kč.

Pomozte Rolničce pomáhat

Pomozte Rolničce pomáhat

16. ledna 2009, 14:01

Diakonie Českobratrské církve evangelické, soběslavské středisko Rolnička, poskytuje rozmanité služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením z táborského regionu. Podávat pomocnou ruku chce také v roce 2009. Vzhledem k celosvětovým ekonomickým problémům musejí i neziskové organizace více usilovat o další způsoby financování.

Cíle Charity jsou společné věřícím, hledajícím i lidem bez vyznání

Cíle Charity jsou společné věřícím, hledajícím i lidem bez vyznání

9. ledna 2009, 07:00

Dr. Michalem Opatrným, pedagogem Teologické fakulty Jihočeské univerzity a pastoračním asistentem Diecézní charity v Českých Budějovicích, hovoříme o charitě jako místu, na němž se mohou sjednotit lidé aktivně vyznávající svou křesťanskou víru s těmi, kteří jsou bez vyznání, nebo jsou hledající. Hovoříme o jejich motivaci k charitní péči a také o způsobu pastorace zaměstnanců Charity. Premiéru naladíte ve čtvrtek 15. ledna ve 22.00 hod., reprízu v pondělí 19. ledna v 16.30 hod.

Saleziáni Dona Bosca v Ostravě

5. ledna 2009, 22:10

S ředitelem Saleziánského střediska v Ostravě P. Jiřím Cahou hovoří redaktor Antonín Žolnerčík o historii ostravské oratoře, o historii kostela svatého Josefa, o současných aktivitách a o dalších plánech činnosti v budoucnu. Poslouchejte ve čtvrtek 8. ledna od 22.00 hodin.

Sváteční pohlednice z Magdenau

31. prosince 2008, 10:38

Právě pro sváteční rozjímání na přelomu starého a nového roku si Jana Beránková schovala zvukovou pohlednici z letní návštěvy kláštera cisterciaček ve švýcarských Alpách. Do Magdenau nás pozve a starobylou budovou provede opět sestra Veronika Kuchařová. Z řehole cisterciáckého řádu nabídne i několik stále platných moudrostí, jimiž se můžeme řídit i my v civilním životě.

Pocta statečnému kardinálu Beranovi

Pocta statečnému kardinálu Beranovi

29. prosince 2008, 16:25

Právě 120 let dnes uplynulo od narození 34. pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana, který se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Ke 40. výročí skonu tohoto vězně obou diktatur minulého století a účastníka II. vatikánského koncilu (kde zaujal projevem O svobodě svědomí) - v květnu 2009 - by měl být položen základní kámen jeho pomníku před budovou Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře, jehož rektorem také byl. Dílo zadalo pražské arcibiskupství  známému českému sochaři prof. Stanislavu Hanzíkovi. Natáčeli jsme s ním pro vysílání.

Citolibští mistři

Citolibští mistři

29. prosince 2008, 15:57

Hudba citolibských mistrů zněla na vlnách Proglasu o Božím hodu vánočním, slovem ji doprovodil  PhDr. Zdeněk Šesták - sám skladatel a rodák z Citolib na Lounsku, které byly od počátku 18. století významným hudebním centrem díky šlechtickému rodu Pachtů a jím vydržované zámecké kapele. Po éře zapomnění se před půlstoletím začaly na koncertech znovu objevovat skladby citolibských, zvláště Václava Kopřivy, jeho syna Jana Jáchyma a bratra Karla Blažeje, ale také Jana Janouška, Jana Adama Galliny, Jakuba Lokaje nebo Jana Nepomuka Venta.

Rok sv. Pavla - Pohlednice

26. června 2008, 16:22

Rok sv. Pavla zahájí Arcidiecéze pražská  v neděli 29. června v basilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.