Církev a válka: Křesťané ve válce – 3. díl

Církev a válka: Křesťané ve válce – 3. díl

Přinášíme třetí díl duchovně-vzdělávacího cyklu Církev a Válka. Hostem pořadu je církevní historik z Teologické fakulty Jihočeské univerzity prof. Martin Weis. Naladíte v pondělí 16. dubna 2012 v 16.00 hodin.

Tématem třetího dílu je problematika prvních následovníků Krista ve válce. Co o zbraních a vojácích najdeme v Novém zákoně? Na jednu stranu blahoslavenství těm, kteří působí pokoj, na druhé straně víme, že někteří učedníci byli ozbrojeni (např. učedník v Getsemanské zahradě, který bránil Ježíše před zatčením. Podle tradice to byl apoštol Petr).

Čteme tam také rozhovor Ježíše se setníkem, který má nemocného služebníka a žádá ho o uzdravení. Víru a pokoru tohoto římského vojáka dává Ježíš za příklad okolo stojícím a nevytýká mu jeho „profesi“.

Kromě biblických míst host také přibližuje postavení křesťanských vojáků ve službách pohanských vládců. Ve 3. století po Kr. se objevují první pravidla, jak se má křesťan ve válce chovat. Teprve později se formuluje postoj celé církve k problematice války a násilí.

Na závěr našeho cyklu připravujeme pořad, v němž bude host odpovídat na otázky posluchačů. Své dotazy můžete posílat nejpozději do 15. června 2012 nejlépe emailem na adresu: jan@proglas.cz, nebo písemně na adresu redakce. Příspěvky, které obdržíme po tomto datu nebudeme moci do vysílání zařadit. S ohledem na omezený vysílací čas si redakce vyhrazuje právo příspěvky třídit, upravit či krátit.

Adresa redakce:

Radio Proglas
Studio Jan Neumann
Na Sadech 21
České Budějovice, 370 01
email: jan@proglas.cz

Dušan Baur

Svátek má: bl. Godšalk / Patrik

Moderuje: Dušan Baur
NyníHudební zastavení
Skladba: Hora tří světel; Autor: Martinů Bohuslav; Dirigent: Kühn Pavel; Sóla: Doležal Vladimír - tenor, Novák Richard - bas, Haničinec Petr - recitace; Soubor: Mužský sbor Pěveckého sboru Čs.rozhlasu v Praze
19.00Pohádka - večerní zíváček
19.15Jak se Vám líbí
20.00Večerní zprávy Proglasu,...
20.15Studio Kristián
20.40Křesťanská píseň
20.45Radio Vatikán dnes

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony