30 let Konzervatoře Evangelické akademie

30 let Konzervatoře Evangelické akademie

Pořad v souvislostech


30 let Konzervatoře Evangelické akademie
Audioarchiv
13. října 2021 Studio Olomouc Autor: Radka Rozkovcová

Je prestiž studovat na olomoucké konzervatoři? Musí být studenti školy věřící? Čím je tato konzervatoř specifická? Jaký je profil absolventa? – otázky pro ředitele KEA, fagotistu Pavla Zatloukala.

ilustrační foto z archivu KEA"Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi. Výuka na Konzervatoři Evangelické akademie byla zahájena 1. září roku 1991, tedy před 30 lety." (převzato z webu Konzervatoře Evangelické akademie)

ilustrační foto z archivu KEAS Pavlem Zatloukalem, který vyučuje fagot a stojí v čele školy od roku 2012, se budeme bavit zejména o současnosti instituce jemu svěřené. O tom, jaký zlom znamenalo stěhování konzervatoře z Kroměříže do Olomouce v roce 2008, jakou pozici si škola vydobyla v novém regionu, jaké studijní obory nabízí, jak na studenty a učitele působí genius loci bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici v Olomouci, jakým způsobem se v atmosféře školy projevuje, že má církevního zřizovatele, a mnoho dalšího v bezmála půlhodinovém rozhovoru, který připravila redaktorka Radka Rozkovcová. 

ilustrační foto z archivu KEARozhovor obsahuje také pozvánku na oslavy 30. výročí založení školy, jejichž hlavní část proběhne 16. října 2021 v Olomouci.

"Jsem rád učitelem. Jestli mě něco naplňuje, tak je to učitelská profese, která mi dává zpátky sílu. Když vidíte mladistvé nadšení, energii, entuziasmus, vrací vám to sílu k tomu, abyste svou profesi dělali rádi. Učitelství je jedna z profesí, která nabíjí zpátky." (Pavel Zatloukal)

NyníDuchovní hudba
Skladba: Symfonie číslo 8 G dur - v úpravě pro varhany sólo - Allegro con brio; Autor: Dvořák Antonín; Sóla: Bárta Aleš - varhany
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál
00:05Na stole je téma
01:00Komorní hudba
02:00Tichá pošta (Rádio 7)

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.