Ohlédnutí za setkáním Biscup 2022

Ohlédnutí za setkáním Biscup 2022

Pořad v souvislostech


Ohlédnutí za setkáním Biscup 2022
Budeme vysílat

Roztroušená inspirace
30 let ostravského Centra pro rodinu
Roztroušená inspirace
Vysílali jsme


Historická kovárna v Dobrušce

Zatáhne nás do války?

O víře, osobní zodpovědnosti, svobodě a volbách
Audioarchiv

Od 18. do 20. listopadu 2022 probíhalo v Opavě diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže s otcem biskupem nazvané BISCUP. Mottem setkání byl verš z Lukášova evangelia: "Maria se vydala na cestu a spěchala...”.

Společný program se převážně odehrával v odsvěceném kostele sv. Václava, Mendelovo gymnázium pak poskytlo prostory pro centrální recepci, ubytování, čajovnu a jídelnu.

Páteční večer se nesl v duchu odevzdanosti, sobotě náleželo téma odvahy a v neděli byli mladí lidé povzbuzení k vykročení do všednodenního života a nepromarnění jeho příležitostí.

ilustrační foto ze setkání Biscup 2022Setkání včetně sobotní mše svaté s otcem biskupem doprovázela kapela NOPROBLEMA.

"Statečnost je ctnost, která při obtížích zajištuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro." ze sobotní katecheze Aleše Písařovice pro účastníky narozené v letech 1996–2002

Pořad připravila redaktorka Magdaléna Kubatková, na anketě spolupracovala Hana Piterková.