U: Kde pomohla Tříkrálová sbírka

U:

Pořad v souvislostech


U: Kde pomohla Tříkrálová sbírka
Budeme vysílat

Kutnohorská kostnice
Návštěva věznice na Cejlu
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka
Vysílali jsme


Návštěva věznice na Cejlu

Vzpomínka na generála Heliodora Píku

Poutní místo Skoky u Žlutic
Audioarchiv
3. února 2017 Studio Radim Autor: Marek Chvátal

Vydali jsme se na tři místa v Arcidiecézi Olomouc, kde již pomohl výtěžek loňské Tříkrálové sbírky.

Navštivíte s námi Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově, který provozuje Charita Svaté rodiny, Domácí hospicovou péči přerovské Charity a olomouckou pobočku Poradny pro ženy a dívky. Hovořili jsme jak s vedoucími pracovníky těchto institucí, tak i s klienty.

V Novém Hrozenkově využili peníze z Tříkrálové sbírky na zateplení Domov a v Přerově nakoupili nepostradatelné vybavení pro hospicovou péči. Sbírka podpořila i chod Poradny pro ženy a dívky, která v současnosti slouží hlavně ženám s neutěšenými vztahy. Díky finanční podpoře může také nabízet osvětovou činnost na školách. Pracovnice se zaměřují zejména na edukaci v oblasti zodpovědného hledání životního partnera a zdravého vývoje sexuality.