Zvolská čtyřka

Zvolská čtyřka

Pořad v souvislostech


Zvolská čtyřka
Budeme vysílat

Mariánská Týnice po 300 letech
Ave Dulcissima Maria
Sluch
Vysílali jsme


UP aktuálně – výběr novinek z Univerzity Palackého

Advent a Vánoce mezi lidmi v nouzi

Liturgické textilie
Audioarchiv
31. srpna 2021 Studio Olomouc Autor: Radka Rozkovcová

O chuti podílet se na komunitním životě farnosti, potažmo celé obce a regionu, o velkém úsilí, které přineslo plody v podobě rekonstrukce staré nepoužívané budovy, o rekultivaci zahrady a proměně celého objektu v komunitní centrum – o tom bude rozhovor, který jsme natočili ve Zvoli na Zábřežsku. Třeba vám bude inspirací. 

Josef Bartoň, Jitka Bezděková, Ivana Hamplová a Radka RozkovcováZvolská čtyřka je spolek přátel z obcí Zvole, Rájec, Lukavice a Jestřebí. Jeho cílem je rozvoj volnočasových aktivit a pořádání společenských, sportovních a kulturních akcí. Spolek rekonstruoval objekt bývalého kina, nedaleko kostela ve Zvoli, který nebyl využíván – a Zvolská čtyřka mu dala nový směr a život, přebudovala jej na komunitní centrum.

Hosty u mikrofonu redaktorky Radky Rozkovcové budou Josef Bartoň, Ivana Hamplová, Jitka Bezděková a po telefonu zvolský farář P. František Eliáš.

fotografie z rekonstrukce budovy komunitního centra ve ZvoliNové komunitní centrum by mělo sdružovat především obyvatele obcí Zvole, Rájec, Jestřebí, Pobučí, Lukavice, Vlachov, Slavoňov, Bohuslavice a Dubicko.

Radka Rozkovcová, Josef Bartoň, Jitka Bezděková a Ivana Hamplová"Centrum by mělo být opravdu komunitní, to znamená mělo by sdružovat nejen věřící, kteří chodí do kostela, ale všechny občany z přilehlých čtyř obcí. Aktivity, které zde budeme pořádat, bychom chtěli dělat na popud všech těchto lidí," říká Ivana Hamplová. "Zavázali jsme se k tomu, že aktivity budeme vyvíjet v sociální oblasti, v oblasti volnočasových, environmentálních a výchovně-vzdělávacích aktivit, také pořádat mezigenerační setkávání."

Komunitní centrum ve Zvoli zahájilo svou činnost, jakmile se uvolnila protipandemická opatření, tj. na jaře roku 2021. V budově je velký sál vhodný k přednáškám, setkávání, cvičení, pro kulturní akce atp., dále kuchyňka a sociální zařízení. V patře jsou k dispozici dvě klubovny, které vznikly rekonstrukcí velkého vnitřního balkonu a v současnosti zde mají základnu skauti. Své využití najde i rozlehlá zahrada za budovou.

Zahrada za komunitním centrem ve Zvoli"Duchovní vize je v tom, že to, co v kostele je slyšeno jako Boží slovo a vždycky to nějak souvisí s tím 'jděte a hlásejte, jděte a učte, žijte a buďte příkladem', to se nedá všechno uskutečnit v kostele, ale v tom praktickém životě, který se stává autentickým, když lidé uvádějí do života to, co slyšeli. A nemusí někdy přímo souviset jen s nedělní liturgií, ale s celou koncepcí uvažování církve jako takové. Ať už se to týká rodiny, ekologie... vlastně všech segmentů, které jsou zachyceny v Písmu a encyklikách papežských i biskupských," vysvětluje zdejší duchovní správce P. František Eliáš.

sál komunitního centra ve Zvoli – pohled dozadusál komunitního centra ve ZvoliVydejte se s námi na návštěvu do komunitního centra ve Zvoli, nahlédněte dovnitř a poslechněte si, jaké má Zvolská čtyřka plány pro začátek školního roku 2021/2022.

Více informací a aktuality o Zvolské čtyřce a komunitním centru ve Zvoli najdete zde.

foto Jarda Topinka, Radio Proglas 2021

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.