U: Vizovice, Nemocnice Milosrdných bratří

U: Vizovice, Nemocnice Milosrdných bratří

Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě jsou součástí rakouské provincie. Jejich hlavním posláním je sloužit lidem vždy takovou hospitálskou činností, kterou vyžaduje daná země či region.

Ve Střední Evropě provozují několik desítek nemocnic s akutní péčí, domovy s péčí o seniory, hospice, pomoc pro lidi bez domova a další zařízení.

Před 20 lety svoji činnost obnovili i ve vizovické nemocnici. Provozují tam léčebnu dlouhodobě nemocných a ambulantní interní péči. Pojďte se s námi do Vizovic podívat, jaký duch vládne místní péči o nemocné!

Pořad vysíláme v úterý 3. září 2013 ve 22.00 hodin. Reprízu naladíte v pondělí 9. září v 9.30.