Katecheze v dějinách a současnosti, 8. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 8. díl

Slouží církev Božímu slovu právě katechezí? V rámci služby Božímu slovu v církvi rozlišujeme mezi třemi momenty: kerygma (první hlásání), katecheze a homilie. Katecheze tedy není alfou a omegou zmíněné služby, ale zároveň má nezastupitelnou roli.

V dalším dílu našeho cyklu se zamyslíme nad tím, jakým způsobem a za jakých podmínek přichází k člověku Boží slovo. To nám pomůže lépe porozumět katechetické práci s Písmem.

Boží slovo je v Bibli přítomno ve slovech lidských. A abychom se vzájemně dorozuměli, existují určitá nepsaná (a někdy psaná) pravidla komunikace. Tyto podmínky pro vedení dialogu a celkově komunikace platí i pro pochopení Božího sdělení. Jak se tato skutečnost projevuje ve vedení katecheze při četbě Písma uslyšíte na Proglasu 21. listopadu 2011 v 16.00 nebo v repríze 27. listopadu 2011 v 10.30.