Katecheze v dějinách a současnosti, 7. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 7. díl

Tentokrát budeme mluvit o identitě katecheze. Ta stojí na třech pilířích: Boží slovo, víra a církev. Během II. vatikánského koncilu došlo k velké změně v jejich pojetí. Jaký dopad to má na katechezi si povíme 14. listopadu 2011 v 16.00. Naším hostem bude opět doc. Dr. Ludvík Dřímal.

Katecheze je doprovodem lidí na jejich cestě víry. Jednotliví věřící se od sebe liší v tempu, jakým zvládají na této cestě jít. Jednou z novinek chápání katecheze je potřeba přizbůsobení se katechety potřebám věřících a ne naopak, určování tempa katechetou. Z identity katecheze, která vede, povstává nová, která provází.

O to naléhavější je dnes důležité budovat společenství, jež umožňují jednotu a zároveň rozdílnost. V takovém společenství pak můžeme reálně uvažovat o přítomnosti křesťanských hodnot. Ty mají věřící za úkol šířit dál a zpřítomňovat tak Boží království. Uskutečňuje se to diakonií, koinonií, martyriem a liturgií. O významu a důležitosti těchto funkcí církevního společenství se doslechnete v 7. dílu našeho vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice.

NyníVážná hudba
Skladba: Koncert pro smyčce e moll - Allegro; Autor: Vivaldi Antonio; Dirigent: Alessandrini Rinaldo; Soubor: Concerto Italiano
09:15Svět (TWR)
09:30Kafemlýnek
10:30Vonička pro milovníky...
11:00Zprávy Proglasu, počasí
11:05Čtení na pokračování
11:36Písničky před polednem

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony