Katecheze v dějinách a současnosti, 7. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 7. díl

Tentokrát budeme mluvit o identitě katecheze. Ta stojí na třech pilířích: Boží slovo, víra a církev. Během II. vatikánského koncilu došlo k velké změně v jejich pojetí. Jaký dopad to má na katechezi si povíme 14. listopadu 2011 v 16.00. Naším hostem bude opět doc. Dr. Ludvík Dřímal.

Katecheze je doprovodem lidí na jejich cestě víry. Jednotliví věřící se od sebe liší v tempu, jakým zvládají na této cestě jít. Jednou z novinek chápání katecheze je potřeba přizbůsobení se katechety potřebám věřících a ne naopak, určování tempa katechetou. Z identity katecheze, která vede, povstává nová, která provází.

O to naléhavější je dnes důležité budovat společenství, jež umožňují jednotu a zároveň rozdílnost. V takovém společenství pak můžeme reálně uvažovat o přítomnosti křesťanských hodnot. Ty mají věřící za úkol šířit dál a zpřítomňovat tak Boží království. Uskutečňuje se to diakonií, koinonií, martyriem a liturgií. O významu a důležitosti těchto funkcí církevního společenství se doslechnete v 7. dílu našeho vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice.