Biochemik Konvalinka: Jsme v temné hodině těsně před úsvitem

Biochemik Konvalinka: Jsme v temné hodině těsně před úsvitem

Pořad v souvislostech


Rok s covidem pohledem vědce
Budeme vysílat

Svatý Václav včera a dnes
Svatý Václav včera a dnes
Nejekologičtější sekačka na trávu
Vysílali jsme


Svatý Václav včera a dnes

Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Slovensku

Naďa Konvalinková
Audioarchiv

Po celý týden se v pořadu Dopoledne s Proglasem ohlížíme za tím, jak moc do našich životů vstoupila koronavirová pandemie. Dnes nabízíme pohled biochemika a prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky.

Virus podle našeho hosta není nestandardní, spíše má specifickou kombinaci vlastností, které usnadňují jeho šíření. „Je to nešťastná kombinace vysoké infektivity, skutečnosti, že virus šíří i lidé, kteří nemají příznaky (…) a smrtnosti, která je někde mezi banalitou a tragédií,“ uvádí s tím, že předchozí epidemie SARS, MERS nebo eboly nevykazovaly všechny tyto aspekty. Většinou se totiž u infekčních jedinců vyskytovaly příznaky a smrtnost byla vyšší, což donutilo společnost k rychlejší a důslednější reakci.

Původ viru podle biochemika lze vystopovat pouze za spolupráce čínské vlády, která to ovšem odmítá. Není však opodstatněné se domnívat, že se jedná o virus uměle vytvořený. „Myslím, že je poctivé, abychom říkali ‚nevím‘, když nevíme“ vysvětluje profesor Konvalinka a pokračuje: „Nemůžeme si být jisti, ale už před chvilkou jsem vyjmenoval všechny ty velké pandemie, u kterých si jsme naprosto jisti, jak vznikly, a všechny z nich vznikly přenosem ze zvířat (…) a je opravdu nejpravděpodobnější, že se virus přenesl z netopýra na člověka. (…) Neexistuje žádný důkaz, který by nás navedl na to, že ten virus někdo nasyntetizoval v laboratoři. To bychom velmi pravděpodobně na té sekvenci (RNA) viděli.“

Jako velkou naději vidí akademik vakcínu, která se ukazuje jako velmi bezpečná a účinější, než se předpokládalo. Rychlost jejího vývoje by pak neměla být překážkou, protože nebyla na úkor kvality. „Není to světélko (na konci tunelu), je to ohňostroj (…) rychlost spočívala v tom, že věci, které se normálně dělají jedna po druhé (základní výzkum, preklinický výzkum na zvířatech nebo stavba továren na výrobu) firmy prováděly paralelně. A testování se neprovádělo rychleji a na menším počtu dobrovolníků, ale naopak na desetitisících dobrovolníků, což se normálně nedělá,“ popisuje Jan Konvalinka a věří, že i díky vakcíně nyní prožíváme poslední vlnu pandemie, která by s jarem měla začít ustupovat. „Teď ta situace a čísla vypadají velmi špatně, ale já bych řekl, že to je taková ta temná hodina těsně před úsvitem,“ uzavírá.

Celý rozhovor poslouchejte v audioarchivu.

foto: pixabay.com