Čas těšení se a dobročinnosti. O adventu našich předků s historičkou Janou Bělovou.

Čas těšení se a dobročinnosti. O adventu našich předků s historičkou Janou Bělovou.

Pořad v souvislostech


40 let sester salesiánek v České republice. Advent v církevní a lidové tradici.
Budeme vysílat

Když se řekne hokej...
Vše, co chcete vědět o kávě
Vše, co chcete vědět o kávě
Vysílali jsme


Když se řekne hokej...

Nábytková banka

Nábytková banka
Audioarchiv
4. prosince 2020 Dopoledne s Proglasem, Advent Autor: Eva Svobodová

Advent na rozdíl od dnešní doby znamenal v minulosti čas zklidnění, kdy ty nejtěžší práce na poli, v lese či na zahradě již měli lidé za sebou. O tom, jak konkrétně období čekání na příchod Spasitele prožívali naši předkové, jsme v Dopoledni s Proglasem hovořili s historičkou Janou Bělovou.

Stejně jako dnes byl podle Bělové v době adventu důraz na ticho a rozjímání. S tím se ze strany církve pojil také zákaz zábavních akcí, které člověka vytrhovaly z vnitřního klidu: „Omezeny byly nejen hlučné zábavy, ale dokonce i také přástky či draní peří, protože tam kolikrát bylo také velice veselo a hlučno.Přestože komerční způsob prožívání předvánočního času máme spojený se současností, není to podle historičky zase tak nová záležitost: I před nějakými sto padesáti lety už panoval určitý shon a komerce. Kolem svatého Mikuláše se ve městech rozjížděly adventní trhy. V Praze v druhé polovině 19. století byly obchodní domy, například U města Paříže. Od listopadu přicházelo různé exotické zboží, ovoce, luxusní věci,“ vysvětlila Jana Bělová.

Advent se mnohdy přirovnává k době čtyřicetidenního půstu na jaře. Pro naše předky však mezi těmito dvěma etapami existovala poměrně výrazná odlišnost: Na rozdíl od předvelikonočního postního období, které nic moc „nenarušuje“, fázují advent nejrůznější svátky. Byly spojené s obchůzkami různých postav. Například barborky byly dívky v bílém se zlatými vlasy, které 4. prosince chodily se zvonečkem a dávaly drobné dárky. Vůbec největší byla patrně mikulášská obchůzka. K Mikuláši přibyl čert, zatímco anděl je až nejmladší přidaná postava. 7. prosince například chodil Ambrož a 13. prosince, v nejtemnější den roku, Lucie. Lucky byly postavy v bílém s peroutkou, kterou vymetaly prach z kamen. V ten den se nesmělo příst. Když lucky chytly někoho, kdo předl, roztahaly přadlo po světnici a hospodyně měla velkou škodu.

Celý rozhovor s historičkou Janou Bělovou o prožívání adventu a tradicích v minulosti si můžete pustit v audioarchivu Proglasu.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.