Dopoledne s Proglasem: Velký pátek s Prokopem Siostrzonkem

Dopoledne s Proglasem: Velký pátek s Prokopem Siostrzonkem

Pořad v souvislostech


Velký pátek s Prokopem Siostrzonkem
Audioarchiv

Velký pátek – den Ježíšovy smrti před nás staví všechny velké otázky po smyslu života, ale i smrti, lidského utrpení, nemoci, ale také třeba lidské krutosti.

O velkopátečních událostech jsme si v Dopoledni s Proglasem povídali s benediktinem Prokopem Siostrzonkem, arciopatem břevnovského kláštera v Praze.

Velký pátek a Bílá sobota je čas ticha, mlčení, čas, během kterého jako by se náhle všechno zastavilo, zmrtvělo. Tento kontrast je v dnešním uspěchaném a hlučném světě o to víc patrnější.

Je třeba umět mlčet? Co jsou největší výzvy současnosti? Jaký je smysl půstu? A jak se stát Veronikou nebo Šimonem na křížových cestách lidí kolem nás?

Celý pořad poslouchejte v audioarchivu.