1950+ Turecko

1950+ Turecko

Pořad v souvislostech


1950+
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
11. listopadu 2016 1950+ Autor: Marek Chvátal

O Turecku jsme v našem vzdělávacím cyklu doposud hovořili jen jako o rozpadající se Osmanské říši.

 V tomto dílu si povíme krátce o době, kdy byla Osmanská říše na vrcholu a jak postupně slábla až do rozpadu po 1. světové válce. Zmíníme se ale také o cestě Turecka k založení republiky, jeho roli za 2. světové války, po jejím konci a za studené války.

Ve 2. polovině 20. století se Turecko snažilo vybudovat parlamentní demokracii a pluralitu politických stran. Tuto snahu ale opakovaně hatily vojenské puče. Např. v roce 1960, 1971, 1980 a 1997. Letošní neúspěšný pokus o převrat měl být naopak snahou o změnu proti směřování země k autokratičnosti a desekularizaci Turecka.

O dějinách Turecka hovoříme na Proglasu s prof. PhDr. Janou Burešovou, CSc. v pondělí 14. listopadu 2016 v 16.00 hodin. Pořad reprízujeme v neděli 20. listopadu v 10.30.