České dědictví - Litomyšl

České dědictví - Litomyšl
12. srpna 2011 České dědictví Autor: Marie Pokorná

Seriál České dědictví nás tentokrát zavede do Litomyšle. Zdejší zámek je příkladem středoevropského renesančního sídla, jehož italský původ je přizpůsoben podmínkám českých zemí. Více o této památce UNESCO se dozvíte v pondělí 15. srpna ve čtyři hodiny odpoledne.

Vzdělávací cyklus České dědictví vzniká na základě stejnojmenné výpravné fotografické publikace Libora Teplého. Jednotlivé tuzemské architektonické a umělecké skvosty zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO představují ve vysílání historikové, památkáři, lidé z místních samospráv a cestovního ruchu.