Křesťanská anafora – 2. díl

Křesťanská anafora – 2. díl
7. března 2014 Křesťanská anafora Autor: Marek Chvátal

Ve druhé části vzdělávacího cyklu o eucharistické modlitbě si na konkrétním příkladu 4. eucharistické modlitby v římském misálu ukážeme její formální a obsahovou strukturu.

Z hlediska formy je důležité u eucharistické modlitby jakým způsobem je sepsaná, kdo je jejím adresátem a jak je přednášena ve společenství. Při sledování obsahové struktury anafory je důležité mít před sebou konkrétní text. V našem případě to bude již zmíněná 4. eucharistická modlitba. Na tomto příkladu se naučíme rozlišovat mezi takzvanou anamnezí (připomínka Božích činů v dějinách spásy) a epiklezí (prosby).

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony