Křesťanští teologové prvních tří století

Jak název napovídá, předmětem zájmu nového vzdělávacího cyklu budou osobnosti a spisy, které pro křesťanskou teologii mají velký význam. Pět dílů tohoto cyklu věnujeme skupině, kterou označujeme jako apoštolské otce.

Křesťanští teologové prvních tří století 10

Křesťanští teologové prvních tří století 10

14. června 2014

Náš cyklus se chýlí ke konci. Ve dvou dílech si představíme posledního teologa Origena z Alexandrie.

Křesťanští teologové prvních tří století 9

Křesťanští teologové prvních tří století 9

9. června 2014

Za dalším teologem se musíme vydat do Alexandrie v Egyptě.

Křesťanští teologové prvních tří století 8

Křesťanští teologové prvních tří století 8

31. května 2014

Po představení osoby a díla Ireneje z Lyounu v předchozí části se nyní zaměříme na hlavní myšlenky tohoto teologa apologety.

Křesťanští teologové prvních tří století 7

Křesťanští teologové prvních tří století 7

24. května 2014

Apologeté nebránili jen nespravedlivě odsuzované křesťany pro víru v Ježíše, ale i nauku víry proti herezím.

Křesťanští teologové prvních tří století 6

Křesťanští teologové prvních tří století 6

17. května 2014

Minule jsme uzavřeli kapitolu apoštolských otců. Nyní se zaměříme na teology apologety.

Křesťanští teologové prvních tří století 5

Křesťanští teologové prvních tří století 5

10. května 2014

Od začátku se věnujeme tzv. apoštolským otcům. Zbývá nám zmínit se ještě o Listu Diognetovi a Didaché.

Křesťanští teologové prvních tří století 4

Křesťanští teologové prvních tří století 4

2. května 2014

Mezi apoštolské spisy řadíme i dílo Pastýř Hermův. Na první pohled by nás to mohlo překvapit, protože stylem tento text odpovídá spíše apokryfní apokalypse.

Křesťanští teologové prvních tří století 3

Křesťanští teologové prvních tří století 3

25. dubna 2014

I tentokrát budeme vybírat ze spisů apoštolských otců.

Křesťanští teologové prvních tří století 2

Křesťanští teologové prvních tří století 2

18. dubna 2014

Po Klementu Římském si představíme osobnost a dílo apoštolského otce Ignáce z Anitochie.

Křesťanští teologové prvních tří století 1

Křesťanští teologové prvních tří století 1

11. dubna 2014

Znali apoštoly nebo jejich žáky, naslouchali jim v atmosféře živé zkušenosti se Zmrtvýchvstalým a zanechali nám jako dědictví své spisy.