Nový cyklus Proglasu provede pomocí v osobní krizi

Nový cyklus Proglasu provede pomocí v osobní krizi

Pořad v souvislostech


Kukadlo
Budeme vysílat

Kukadlo
Kukadlo
Kukadlo
Vysílali jsme


Kukadlo

Kukadlo

Kukadlo
Audioarchiv
5. listopadu 2020 Křížovka krizovky Autor: Jaroslava Otradovcová

Nejen současné období plné omezení a strachu z rychle se šířící nemoci, jenž lidi staví do nové situace, ale i každodenní kříž mohou být pro každého z nás tak náročné, že je přestaneme zvládat a dostaví se pocity zoufalství, zmaru či rezignace. Společně s odborníky, zejména z psychosociální oblasti, se pokusíme předložit varianty řešení nejčastějších obtížných životních událostí a ukážeme, kde lze hledat způsoby řešení a zvládání těžkostí.

Na konkrétních příkladech si představíme podporu, kterou nabízejí linky důvěry, poradny, mediace nebo psychoterapie. Cyklus ve spolupráci s Radiem Proglas připravili pracovníci brněnské organizace Modrá linka, která se od roku 1994 věnuje právě zmíněným formám pomoci a také vzdělávání. 

V prvním díle, který v premiéře uslyšíte v pátek 13. listopadu od 22 hodin se budeme věnovat obecně krizovým stavům, v druhém s mikrofonem navštívíme pracoviště linky důvěry a budeme hovořit s jejími konzultanty. Třetí díl přiblíží poradenskou práci psychologů. Dozvíme se, jak lze pojmout psychologickou intervenci v konkrétních případech, i jak se může lišit přístup ženy a muže. Čtvrtý díl představí projekt na podporu rozpadající se rodiny, kde jednu z hlavních rolí hraje technika řešení konfliktů, tj. mediace. A pátá část cyklu nás přivede do terapeutického prostředí. Všechny zmíněné pořady se v celku pokusí ukázat, kde najít praktickou pomoc v náročných životních situacích.  

NyníKomorní hudba
Skladba: Duetto číslo 2 pro housle a fagot - Largo; Autor: Paganini Nicolo; Sóla: Eret Pavel - housle, Leblois Franck - fagot
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.