Laudato si´: Ochrana vod (9/37)

Laudato si´: Ochrana vod (9/37)
10. prosince 2015 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Lidstvo nemůže přežít bez tří základních věcí: vzduchu, úrodné půdy a vody. Minulým dvěma tématům, jsme se již věnovali, nyní je před námi otázka ochrany vod. Vysíláme v pondělí 14. prosince ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 17. 12. v 16.00.

Papež František v první kapitole dokumentu popisuje, co se děje našemu domovu. Poukazuje na skutečnost, že lidstvo nemůže přežít bez tří základních věcí: vzduchu, úrodné půdy a vody, přičemž jedno s druhým úzce souvisí. Minulým dvěma tématům, jsme se již věnovali, nyní je před námi otázka ochrany vod.

K mikrofonu přijal pozvání Václav Čermák – vodohospodář, který dlouhodobě prosazuje technická řešení problémů ve vodním hospodářství, která jsou šetrná k přírodě. Čtyřicet let pracoval v oblasti protipovodňové ochrany a revitalizací vodních toků.

V pořadu hovoříme o současném trendu regulace vodních toků a budování přehrad, které jsou však mnohdy výsledkem spíše vodohospodářských lobby, než odpovědného zacházení s přírodními zdroji. Proč máme nutkavou potřebu toky regulovat? Neměli bychom jim raději nechat přirozený prostor, aby si svá koryta našly samy? Není z hlediska protipovodňové ochrany efektivnější znovu obnovit lužní lesy namísto budování přehrad?

Zamýšlíme se také nad otázkou dostupnosti vody v České republice v budoucnosti. Je třeba se vzhledem k opakujícímu se suchu a extrémním letním teplotám obávat nedostatku vody?

Papež ve své encyklice konstatuje, že „podzemní prameny jsou na mnoha místech ohroženy znečištěním způsobeným některými těžebními, zemědělskými a průmyslovými činnostmi zejména v zemích, kde chybí dostatečná regulace a kontrola. Existuje v ČR nějaká účinná kontrola organizací, která by dohlížela na šetrné zacházení s vodními zdroji?

„Lze předpokládat, že ovládnutí vody velkými světovými koncerny se bude transformovat do jednoho z hlavních zdrojů konfliktu tohoto století“, upozorňuje římský biskup. Je tato hrozba reálná? Jak se stavět k privatizaci vodních zdrojů?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.