Laudato si´: Odpovědnost bohatých zemí vůči chudým (11/37)

Laudato si´: Odpovědnost bohatých zemí vůči chudým (11/37)
24. prosince 2015 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Vnímá bohatý člověk dostatečně potřeby chudých? Jakou roli v tom sehrávají média? Zajímají nás jejich osudy? Jak může k citlivějšímu vnímání potřeb chudých přispět rodina, škola či katecheze ve farnostech? Mají naše děti dobrý příklad ohleduplného přístupu k životnímu prostředí a k potřebám bezbranných? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat s bývalým členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiřím Šenkýřem. Vysíláme v pondělí 28. prosince 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 31.12. v 16.00.

„Je třeba posílit vědomí, že jsme jedna lidská rodina. Neexistují politické či sociální hranice a bariéry, které nám dovolují se izolovat, a proto také neexistuje prostor pro globalizaci lhostejnosti“ – takto se v encyklice vyjadřuje papež František na adresu bohatých států světa, jež profitují ze znevýhodněné situace chudých zemí.

Tématu odpovědnosti bohatých zemí vůči chudým se věnujeme na základě článků 50-52 dokumentu papeže Františka.

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.