Úvod do knih Starého zákona – 7. díl

Úvod do knihy Soudců

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Kniha Soudců ma tři hlavní části. V úvodu najdeme popis Jozuovy smrti. Tím navazuje kniha na předchozí. Nejdelší část textu vykresluje postavy soudců. S docentem Petrem Chalupou hovoříme v pondělí 15. října od 16. hodiny.

U velkých soudců se dočteme jejich příběhy a úkoly, jež jim svěřil Hospodin. U malých soudců najdeme jen základní údaje o nich. V závěru kniha Soudců popisuje v několika scénách neúnosnost situace života národa bez krále, kdy každý dělal to, co považoval za správné. Vinou "bezvládí" docházelo ke kultovním úchylkám a svévolným násilnostem. Tím se kniha otvírá dalšímu vývoji, který budeme sledovat v knihách Královských.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.