Úvod do knih Starého zákona – 7. díl

Úvod do knihy Soudců

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv

Kniha Soudců ma tři hlavní části. V úvodu najdeme popis Jozuovy smrti. Tím navazuje kniha na předchozí. Nejdelší část textu vykresluje postavy soudců. S docentem Petrem Chalupou hovoříme v pondělí 15. října od 16. hodiny.

U velkých soudců se dočteme jejich příběhy a úkoly, jež jim svěřil Hospodin. U malých soudců najdeme jen základní údaje o nich. V závěru kniha Soudců popisuje v několika scénách neúnosnost situace života národa bez krále, kdy každý dělal to, co považoval za správné. Vinou "bezvládí" docházelo ke kultovním úchylkám a svévolným násilnostem. Tím se kniha otvírá dalšímu vývoji, který budeme sledovat v knihách Královských.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.