Úvod do knihy Job

Úvod do knihy Job

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Ve tarověké literatuře není vůbec kniha Job ojedinělá. Naopak, otázka utrpení člověka, které boží moc dopouští, zaměstnávala lidi velmi často.

Známý je třeba tzv. Sumerský Job, který pochází až z 2. tisíciletí př. Kr. Mladší je Babylonský Job, kdy člověk naříká nad tím, že ho bůh opustil a příběh končí tím, že se ho jeho bůh Marduk ujímá a člověk ho oslavuje. Podobně jsou známy egyptské texty, kdy člověk rozmlouvá o utrpení se svou duší. Téma utrpení nechybí ani v řecké literaturře, např. u Aischyla anebo mytologické téma Prometea.

V izraelském zpracování k původnímu příběhu o utrpení nevinného Joba někdo později připojil dialogy Joba s přáteli, které mají charakter mudroslovných textů. Blíže nám tuto knihu ve vysílání Proglasu popíše biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

NyníHudební zastavení
Skladba: Coelorum cives occurite portas attolite - Všichni na nebesích pospěšte, brány otvírejte.; Autor: Dettelbach Gaudentius; Dirigent: Urdová Sylvia; Sóla: Gulyásová Hilda - soprán; Soubor: Františkánská schola Bratislava
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...
20:15Z regionálních studií
20:45Radio Vatikán
21:05Večerní chvály

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony