Královehradecké studio Vojtěch

Kolpingovo dílo ve Věžnici

25. dubna 2010, 23:21

Kolpingovo dílo ve Věžnici na Havlíčkobrodsku bylo založeno 17. 10. 2003. V současnosti má 43 členů. Od svého založení se snaží o obnovu kulturních a společenských aktivit v obci. Své aktivity členové KR zaměřili na dvě oblasti: 1) obnova tradic a aktivní zapojení se dětí a mládeže do této činnosti, 2) podpora kulturních a sportovních dovedností dětí.

Nemocniční duchovní služba v královéhradecké diecézi

16. února 2010, 06:48

Nemocniční kaplan pečuje o pacienty a také o jejich příbuzné. Úkolem nemocničního kaplana je starostlivost o duchovní potřeby pacientů, ale také může pomoci i nevěřícím v jejich obavách, praktických problémech vyplývajících z jejich pobytu v nemocnici apod. Nemocniční kaplan v sobě zahrnuje nejen základní dovednosti duchovního, ale i psychologa a sociálního pracovníka "v terénu", aniž by ovšem zasahoval do kompetencí lékařů. S koordinátorem o. Jarosławem Furtanem si bude povídat P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem., ze studia Vojtěch, v úterý 16. února 2010 ve 22.00.

Domov sv. Josefa

18. ledna 2010, 06:22

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je největším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Domov toto poslání naplňuje již od svého vzniku v roce 2001 tím, že jako jediné lůžkové zařízení v ČR pomáhá nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou žít spokojený a smysluplný život. Mezi personál a nemocné se vydal P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem., ze studia Vojtěch. Povídaní o Domově si můžete poslechnout v úterý 19. 1. 2010 od 22.00.

Vánoce - počátek vyvracející nicotu

Vánoce - počátek vyvracející nicotu

21. prosince 2009, 14:28

Jaké by to bylo, kdybychom neměli Vánoce ani jiné svátky? Přemohla by nás všednost, popřeli bychom svůj počátek a konec. - Vánoční zamyšlení studia Vojtěch připravil Vojtěch Macek.

Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou

Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou

27. října 2009, 00:06

Redaktor královéhradeckého studia Vojtěch P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem. překročil práh věznice ve Světlé nad Sázavou. Svůj trest zde vykonávají ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody především v kategoriích ostraha, dozor a mladiství. O tom, jak se žije ve věznici maminkám s dětmi, si můžete vyslechnout v úterý 27. 10. 2009 ve 22 hodin, nebo v reprize v pondělí 2. 11. 2009 v 9.30.

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře

2. září 2009, 00:14

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře se nachází na úpatí Železných hor, 5 km od Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Byl založen 2. 3. 1952.

Bohuslav Martinů a jeho rodná farnost Polička

Bohuslav Martinů a jeho rodná farnost Polička

28. července 2009, 23:35

Letos si připomínáme 50 let od smrti českého hudebního skladatele moderny 20. století Bohuslava Martinů.

860 let premonstrátů v Želivě

860 let premonstrátů v Želivě

15. června 2009, 23:04

Želiv, co všechno se člověku vybaví v paměti, když slyší toto jméno? Psychiatrická a protialkoholní léčebna, krásný kraj v lůně Českomoravské vrchoviny s nádhernou přírodou, lesy a koupáním, "Údolí štěstí" nebo internační tábor pro nepohodlné kněze a řeholníky, stavitelský skvost Jana Blažeje Santiniho či premonstrátský klášter? Záleží na věku a zájmech člověka, ale to všechno je Želiv, vzpomínaný s láskou a někdy i s bolestí v srdci.

Zvoneček - malá škola sborového spěvu

Zvoneček - malá škola sborového spěvu

20. května 2009, 08:37

Výuka ve Zvonečku je zaměřena na rozvoj dětského hlasu, přechodu z mluvní do zpěvní polohy. Tato výuka je prováděna formou hudebních her s ohledem na zvláštnosti dětského hlasu.

Boží příroda kolem nás

13. dubna 2009, 23:35

Překrásná Boží příroda v těchto slunečních dnech láká do lesa na vycházku. Možná jste si také v duchu položili otázky, jak vzniká les, jaké je jeho poslání, co od něho očekáváme, co bylo v lese před desetitisíci roky. Laďte Proglas ve středu 15. dubna ve 22 hodin.

Marie! - Rabbuni! (Jan 20,16) aneb moc jména a vztahu

6. dubna 2009, 17:35

Malé Velikonoční zamyšlení ze studia Vojtěch. Vydejme se hledat zahradníka...

Hudební skupina Timotej

Hudební skupina Timotej

17. března 2009, 00:01
Parta pěti kluků z Červeného Kostelce a Náchoda, svým crossoverovým stylem se snaží oslovit především mladé lidi svými písněmi oslavujícími Pána.

Vyhnanci - akce "Kulak" - zločin proti lidskosti

17. února 2009, 23:52

Kniha Miloslava Růžičky z Vilémova která vyšla na podzim loňského roku autenticky zachycuje osudy lidí tvrdě potrestaných komunistickým režimem minulé doby.

Biskupské gymnázium v Hradci Králové

19. ledna 2009, 22:25

V letech 2002 až 2008 se profesoři a učitelé Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové podíleli na vzdělávání vězňů ve Valdicích. P. Tomáš Rastislav Höger z našeho studia Vojtěch si o tomto zajímavém projektu povídal s ředitelem školy Ing. Pavlem Černým. Premiéru rozhovoru naladíte ve středu 21. ledna ve 22 hodin.