Nádraží Náměšť na Hané

Nádraží Náměšť na Hané

Pořad v souvislostech


Nádraží Náměšť na Hané
Budeme vysílat

Ave Dulcissima Maria
Nábor Hrdinů
Tajní evangelíci ve Velké Lhotě
Vysílali jsme


Křížem krážem

Jeseničtí sochaři a jejich významná díla

Muzeum a galerie Mlejn Ostrava
Audioarchiv
11. ledna 2022 Studio Olomouc Autor: Magdaléna Kubatková

Počátkem roku 2017 si Martin Kašpar všiml demoličních prací na přístavbě nádražní budovy v Náměšti na Hané, a tak se rozhodl kontaktovat majitele nádraží, Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), aby zjistil více informací.

ilustrační fotoDozvěděl se, že samotná nádražní budova bude nabídnuta k prodeji, pokud se však nenajde kupec, historicky cenná nádražní budova bude zbourána. K demolici nedošlo a spolek Nádraží Náměšť na Hané bojující za záchranu této historické budovy může nyní realizovat své plány prostřednictvím projektu "Nádraží mezi dvěma světy".

původní podoba nádraží v Náměšti na HanéV budoucnu proto můžete v Náměšti na Hané zavítat do nádražní kavárny, jejíž stěny mají být pokryté časoprostorovými krabičkami nebo do muzea lokálky i průmyslových podniků kolem ní. V úvahu připadá také půjčovna kol a stylové ubytování pro turisty v podkroví. Už dnes je k dispozici workoutové hřiště nebo knihovnička.

ilustrační foto"V jádru mi šlo o to, že budova bude slavit 140 let a není důvod ji zbourat. Industriální architekturu nebo průmyslové areály lidé dost opomíjí a nenapadne je, že mají nějakou hodnotu. Budova nádraží k Náměšti patří," přemýšlí Martin Kašpar.

Rozhovor s Martinem Kašparem připravila a moderuje Magdaléna Kubatková.