Boj se suchem – inspirace domácnostem

Boj se suchem – inspirace domácnostem

Pořad v souvislostech


Studio Maria
Budeme vysílat

Studio Jan Neumann
Studio Kristián
Z regionálních studií - Radost z Boha přesahuje míru bolesti
Vysílali jsme
Audioarchiv
24. září 2017 Studio Brno Autor: Petr Pospíšil

Co může podniknout jednotlivec proti postupujícímu suchu? Inspiraci poskytne ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. V pondělí 25. září ve 20.15, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Na vlnách Proglasu jsme se už v některých dříve odvysílaných pořadech věnovali problematice sucha a dalším souvisejícím tématům, jako je zadržování vody v krajině, péče o druhovou pestrost, klimatickým změnám, apod.

Tentokrát se chceme nad tématem zadržování vody znovu zamýšlet, protože, jak se zdá, problém sucha bude (zejména na jižní Moravě) aktuální i nadále. Nechceme ovšem příliš teoretizovat, nýbrž chceme se zamýšlet nad způsoby zadržování vody zcela prakticky a zcela konkrétně. Co mohou udělat jednotlivé domácnosti pro udržení vody na své zahradě, ve svém domě? Jak může jednotlivec čelit postupujícímu suchu? Jsou ekologická řešení i ekonomicky výhodná?

Zveme k poslechu. Pořad připravil redaktor Petr Pospíšil.