Laudato si´ - encyklika papeže Františka

Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdu po nás, dětem, které právě vyrůstají? To je otázka, která nás má podle papeže Františka vést k „ekologické konverzi“ – k zacílení k jinému životnímu stylu, k získání nových návyků, k dobrovolné skromnosti, ke schopnosti těšit se z mála. Stěžejní myšlenky obsažené v encyklice Laudato si´ komentujeme v sérii pořadů, k jehož poslechu vás srdečně zveme.

K mikrofonu jsme pozdvali ekology, pedagogy, duchovní, lidi ze samosprávy, ale i jednotlivce, kteří jsou na poli ochrany životního prostředí aktivní.

Laudato si´: Ochrana vod (9/37)

Laudato si´: Ochrana vod (9/37)

10. prosince 2015, 10:46

Lidstvo nemůže přežít bez tří základních věcí: vzduchu, úrodné půdy a vody. Minulým dvěma tématům, jsme se již věnovali, nyní je před námi otázka ochrany vod. Vysíláme v pondělí 14. prosince ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 17. 12. v 16.00.

Laudato si´: ochrana biodiverzity, příklady dobré praxe (8/37)

Laudato si´: ochrana biodiverzity, příklady dobré praxe (8/37)

3. prosince 2015, 15:59

V minulém dílu jsme se zabývali tématem ochrany biodiverzity. Hovořili jsme o tom, že druhová pestrost v krajině je nutná pro zajištění rovnováhy ekosystémů. Dnes na toto téma volně navážeme. V aktuálním pořadu z cyklu Laudato si´ chceme poskytnout příklady dobré praxe lidí, kteří usilují o zvýšení druhové pestrosti v místě, kde žijí. Poslouchejte v pondělí 7. prosince 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 10. 12. v 16.00

Laudato si´: Ztráta biodiverzity (7/37)

Laudato si´: Ztráta biodiverzity (7/37)

26. listopadu 2015, 11:13

V sedmém dílu cyklu pořadů Laudato si´ budeme pokračovat otázkou biodiverzity. Hostem pořadu bude biolog a ekolog Mojmír Vlašín. Vysíláme v pondělí 30. listopadu 2015 ve 22.00 s reprízou ve čtvrtek 3. prosince v 16.00.

Laudato si´: Ochrana zemědělské půdy (6/37)

Laudato si´: Ochrana zemědělské půdy (6/37)

18. listopadu 2015, 13:22

Zveme vás k poslechu šestého dílu z cyklu Laudato si´. Stále se nacházíme v první kapitole encykliky, která nese název Co se děje našemu domovu. V pořadu se tentokrát ptáme, co se děje s naší zemědělskou půdou a životem v ní. Poslouchejte v pondělí 23. listopadu 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 26. 11. v 16.00.

Laudato si´: Ekologie všedního života (5/37)

Laudato si´: Ekologie všedního života (5/37)

11. listopadu 2015, 10:18

V našem každodenním životě se setkáváme s celou řadou aktivit, které více či méně zatěžují životní prostředí. Hovoříme v této souvislosti o tzv. ekologické stopě. Jak můžeme tuto stopu minimalizovat? Praktické rady pro ekologii všedního dne nám nabídne Petr Ledvina z poradny ekologického institutu Veronica. Vysíláme v pondělí 16. listopadu 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 19. 11. v 16.00.

Laudato si´: Nadměrná produkce odpadů (4/37)

Laudato si´: Nadměrná produkce odpadů (4/37)

5. listopadu 2015, 10:40

Lidstvo vyprodukuje stovky milionů tun odpadů za rok, z nichž mnohé nejsou biologicky rozložitelné, upozorňuje papež František v encyklice Laudato si´. O nadměrné produkci odpadu a možnostech jeho opětovného využití budeme hovořit s vedoucím poradny ekologického institutu Veronica Petrem Ledvinou. Vysíláme 9. listopadu 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 12. 11. v 16.00.

Laudato si´: Nejnovější poznatky o změně klimatu (3/37)

Laudato si´: Nejnovější poznatky o změně klimatu (3/37)

29. října 2015, 11:49

Ve třetí části cyklu Laudato si´ se budeme naposledy věnovat klimatickým změnám.  Hostem pořadu bude ředitelka ekologického institutu Veronica Yvonna Gailly, která se problematice věnuje už 25 let.  

Laudato si´: Adaptace městského prostředí na klimatické změny (2/37)

Laudato si´: Adaptace městského prostředí na klimatické změny (2/37)

20. října 2015, 15:32

V druhém dílu cyklu Laudato si´ budeme pokračovat v tématu oteplování planety. Hovořit budeme o možnostech adaptace na klimatické změny ve městech. Hostem pořadu bude Miroslav Kundrata, ředitel ekologické organizace Nadace Partnerství. Vysíláme v pondělí 26. října 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 26.10. v 16.00.

Laudato si´: Změna klimatu (1/37)

Laudato si´: Změna klimatu (1/37)

16. října 2015, 13:32

Zveme k poslechu první části z cyklu pořadů věnovaných myšlenkám papeže Františka v encyklice Laudato si´. Otevíráme první kapitolu dokumentu Co se děje našemu domovu. V prvním dílu budeme hovořit o změnách klimatu, jejich příčinách, důsledcích a možnostech adaptace na oteplování planety. Poslouchejte v pondělí 19. října 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 22. října v 16.00.