Laudato si´ - encyklika papeže Františka

Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdu po nás, dětem, které právě vyrůstají? To je otázka, která nás má podle papeže Františka vést k „ekologické konverzi“ – k zacílení k jinému životnímu stylu, k získání nových návyků, k dobrovolné skromnosti, ke schopnosti těšit se z mála. Stěžejní myšlenky obsažené v encyklice Laudato si´ komentujeme v sérii pořadů, k jehož poslechu vás srdečně zveme.

K mikrofonu jsme pozdvali ekology, pedagogy, duchovní, lidi ze samosprávy, ale i jednotlivce, kteří jsou na poli ochrany životního prostředí aktivní.

Laudato si´: Nezávislost na globálním ekonomickém systému? (24/37)

Laudato si´: Nezávislost na globálním ekonomickém systému? (24/37)

24. března 2016, 10:00

V cyklu komentářů encykliky papeže Františka Laudato si´ se dostáváme ke čtvrté kapitole, která nese název Integrální ekologie. V této kapitole se papež zabývá vztahy mezi ekologií, ekonomikou a sociální spravedlností. K mikrofonu jsme pozvali Dr. Naďu Johanisovou, která se těmito vztahy zabývá na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vysíláme v pondělí 28. 3. 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 31. 3. v 16.00.

Laudato si´: Genetické modifikace organismů (23/37)

Laudato si´: Genetické modifikace organismů (23/37)

17. března 2016, 10:00

„Člověk smí zasahovat do rostlinné i živočišné říše a sloužit si jí, pokud je to k jeho životu nezbytné“, uvádí v encyklice Laudato si´ papež František. Vědecké poznatky v oblasti výzkumu DNA nabízí úctyhodné možnosti, zároveň však s sebou nesou vážná nebezpečí zneužití. Hostem pořadu bude biolog, přednosta Ústavu etiky na 3. LK UK a katolický kněz Marek Orko Vácha. Vysíláme v pondělí 21. března 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Laudato si´: Pokrok vědy a techniky - smíme vše, co dokážeme? (22/37)

Laudato si´: Pokrok vědy a techniky - smíme vše, co dokážeme? (22/37)

10. března 2016, 10:11

V aktuálním pořadu z cyklu Laudato si´ budeme hovořit o nutnosti rozvoje ekonomie, která nabídne různost výroby a umožní podnikatelskou kreativitu, která bude schopna čelit tlaku velkých nadnárodních společností.

Laudato si´: Nezbytnost hájit práci (21/37)

Laudato si´: Nezbytnost hájit práci (21/37)

3. března 2016, 11:46

Podle biblického příběhu stvoření Bůh postavil člověka do právě stvořené zahrady, aby o ni pečoval, aby pracoval a pěstoval plodiny.

Laudato si´: Egocentrismus jako scestná životní filosofie (20/37)

Laudato si´: Egocentrismus jako scestná životní filosofie (20/37)

25. února 2016, 11:37

Člověk, který vše podřizuje svým ekonomickým zájmům a podléhá iluzi, že je středem světa, má za následek, že málo dbá na ochranu slabších a nemohoucích.

Laudato si´: Důsledky chybného pojetí antropocentrismu (19/37)

Laudato si´: Důsledky chybného pojetí antropocentrismu (19/37)

18. února 2016, 11:27

Zveme vás k poslechu další části z cyklu pořadů nad encyklikou Laudato si´. S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem se nyní budeme zamýšlet nad důsledky, jež vyplývají z nesprávného pojetí antropocentrismu. Vysíláme v pondělí 22. února 2016 ve 22.00., opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Laudato si´: rozvoj vědy a techniky nemusí znamenat vždy pokrok (18/37)

Laudato si´: rozvoj vědy a techniky nemusí znamenat vždy pokrok (18/37)

11. února 2016, 11:00

V pořadech z cyklu Laudato si´ jsme se v souvislosti s rozvojem vědy a techniky dosud zabývali negativními jevy, z nichž není snadné východisko. Nyní se dostáváme k pasážím, z nichž vysvítá naděje na změnu.

Laudato si´: Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek (17/37)

Laudato si´: Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek (17/37)

4. února 2016, 12:30

Zveme vás k poslechu pořadu z cyklu Laudato si´. Nacházíme se ve třetí kapitole dokumentu papeže Františka.

Laudato si´: Technika vymknutá kontrole - výtvor ovládající tvůrce? (16/37)

Laudato si´: Technika vymknutá kontrole - výtvor ovládající tvůrce? (16/37)

28. ledna 2016, 12:15

V aktuálním pořadu z cyklu Laudato si´ pokračujeme výkladem třetí kapitoly dokumentu papeže Františka. V českém vydání je pasáž nadepsána titulkem Globalizace technokratického paradigmatu.

Laudato si´: Úžas ale i varování před technickým pokrokem (15/37)

Laudato si´: Úžas ale i varování před technickým pokrokem (15/37)

21. ledna 2016, 11:51

S překladatelem, publicistou a literárním historikem působícím na Filozofické fakultě UK Danielem Soukupem pokračujeme v komentářích třetí kapitoly dokumentu Laudato si´. Poslouchejte v pondělí 25. ledna 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 28. 1. v 16.00

Laudato si´: Kreativita a moc technologií (14/37)

Laudato si´: Kreativita a moc technologií (14/37)

14. ledna 2016, 11:40

Otevíráme třetí kapitolu encykliky papeže Františka Laudato si´, jež nese název Lidský kořen ekologické krize.

Laudato si´: Texty Nového zákona o Božím stvoření (13/37)

Laudato si´: Texty Nového zákona o Božím stvoření (13/37)

7. ledna 2016, 13:46

Zveme vás k poslechu dalšího pořadu z cyklu Laudato si´. Věnovat se budeme novozákonním textům, jež mají co říci k tématu ochrany Božího stvoření.

Laudato si´: Texty Starého zákona o Božím stvoření (12/37)

Laudato si´: Texty Starého zákona o Božím stvoření (12/37)

31. prosince 2015, 15:23

Otevíráme druhou kapitolu encykliky papeže Františka nazvanou Evangelium stvoření. Rozjímat budeme nad starozákonními texty, které se vztahují k tématu ochrany Božího stvoření. Výklad stěžejních pasáží nám poskytne farář Českobratrské církve evangelické a pedagog brněnské Masarykovy univerzity Jan Zámečník. Poslouchejte v pondělí 4. ledna 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 7.1. v 16.00.

Laudato si´: Odpovědnost bohatých zemí vůči chudým (11/37)

Laudato si´: Odpovědnost bohatých zemí vůči chudým (11/37)

24. prosince 2015, 15:41

Vnímá bohatý člověk dostatečně potřeby chudých? Jakou roli v tom sehrávají média? Zajímají nás jejich osudy? Jak může k citlivějšímu vnímání potřeb chudých přispět rodina, škola či katecheze ve farnostech? Mají naše děti dobrý příklad ohleduplného přístupu k životnímu prostředí a k potřebám bezbranných? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat s bývalým členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiřím Šenkýřem. Vysíláme v pondělí 28. prosince 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 31.12. v 16.00.

Laudato si´: Technické prostředky jako náhražka mezilidských vztahů? (10/37)

Laudato si´: Technické prostředky jako náhražka mezilidských vztahů? (10/37)

16. prosince 2015, 09:00

Hostem pořadu z cyklu Laudato si´ je bývalý člen RRTV Jiří Šenkýř. Zamýšlíme nad rolí digitálních technologií a jejich vlivu na mezilidské vztahy. Vysíláme v pondělí 21. prosince 2015 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 24. 12. v 16.00.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.