Laudato si´: Texty Nového zákona o Božím stvoření (13/37)

Laudato si´: Texty Nového zákona o Božím stvoření (13/37)
7. ledna 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Zveme vás k poslechu dalšího pořadu z cyklu Laudato si´. Věnovat se budeme novozákonním textům, jež mají co říci k tématu ochrany Božího stvoření.

Výklad biblických oddílů nám poskytne farář Českobratrské církve evangelické Jan Zámečník. Poslouchejte v pondělí 11. ledna 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 14.1. v 16.00.

V cyklu komentářů nad encyklikou papeže Františka se nacházíme ve druhé kapitole, nazvané Evangelium stvoření. „Chceme-li doopravdy rozvíjet ekologii, která nám umožní napravit všechno, co jsme zničili, pak nesmíme přehlížet žádné vědecké odvětví a žádnou formu moudrosti – ani tu náboženskou včetně jejího vlastního jazyka“, vysvětluje v čl. 63 encykliky papež František.

V aktuálním pořadu se zastavíme nad úryvky:

Lk 12, 6: „Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.“Ř 8, 22: „Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.“

Mt 13, 31-32: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“

1K 15, 28: „Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.“ a Mt 20, 25-26: „Ale Ježíš si je zavolal řekl: Vidíte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“

Jak tyto novozákonní texty hovoří ochraně Božího stvoření? Co znamená, že tvorstvo společně sténá k porodu? Papež František v dokumentu připomíná, že stvoření je odleskem Boží slávy. Mohou ale člověkem vytvořené monokultury ještě vypravovat o Boží slávě?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.