Laudato si´: Texty Starého zákona o Božím stvoření (12/37)

Laudato si´: Texty Starého zákona o Božím stvoření (12/37)
31. prosince 2015 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Otevíráme druhou kapitolu encykliky papeže Františka nazvanou Evangelium stvoření. Rozjímat budeme nad starozákonními texty, které se vztahují k tématu ochrany Božího stvoření. Výklad stěžejních pasáží nám poskytne farář Českobratrské církve evangelické a pedagog brněnské Masarykovy univerzity Jan Zámečník. Poslouchejte v pondělí 4. ledna 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 7.1. v 16.00.

„Chceme-li doopravdy rozvíjet ekologii, která nám umožní napravit všechno, co jsme zničili, pak nesmíme přehlížet žádné vědecké odvětví a žádnou formu moudrosti – ani tu náboženskou včetně jejího vlastního jazyka“, vysvětluje v čl. 63 encykliky papež František.

V aktuálním pořadu se zastavíme nad úryvkem z knihy Genesis o stvoření světa (Gn 1, 28-31); nad pasážemi z Knihy moudrosti (Mdr 11, 24; 13, 5), a také nad textem z druhé knihy Mojžíšovy o ustanovení dnu odpočinku pro celé stvoření (Ex 23, 10-13).

Jak máme rozumět Boží výzvě „podmaňte zemi“? Je tato výzva ještě stále platná? Neměli bychom už s tím podmaňováním země naopak přestat? Podle biblických výpovědí lze ze stvoření poznat Stvořitele, zároveň ale varuje před „klaněním se“ stvoření. Jak se ke zbožšťování přírody staví církev? A proč Bůh ustanovil, že mají Izraelci šest let obdělávat pole, ale sedmý rok jej mají nechat ležet ladem?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.