Laudato si´: Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek (17/37)

Laudato si´: Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek (17/37)

Pořad v souvislostech


Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek
Budeme vysílat

Radost a naděje v řecko-katolických vánocích
Radimova mozaika
Radost a naděje v řecko-katolických vánocích
Vysílali jsme


Krumlovské barokní slavení

25 let sester paulínek v České republice

Krumlovské barokní slavení
Audioarchiv
4. února 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Zveme vás k poslechu pořadu z cyklu Laudato si´. Nacházíme se ve třetí kapitole dokumentu papeže Františka.

S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem se zamýšlíme nad články 109-111, v nichž papež mj. upozorňuje na skutečnost, že problémy světa nelze řešit na základě jediného hlediska či jediného typu zájmů. Vysíláme v pondělí 8. února 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Dosud jsme hovořili o technice a jejím vlivu na lidský život. Papež na jedné straně oceňuje technické výdobytky posledních 200 let jako velký úspěch lidské tvořivosti. Na druhé straně ale varuje před jejich zneužitím zájmovými skupinami. Další nebezpečí spočívá v přílišném spoléhání na techniku, které vede k ztrátě sebe sama, vztahu k sobě a ke skutečnosti.

„Pokud si zjednodušíme život na neustálý ekonomický růst, nebudeme dbát na ohled k potřebným, chudým, utlačovaným, k životnímu prostředí. Papež označuje za lež tvrzení o nekonečné dostupnosti dober planety“, říká v pořadu Daniel Soukup.

Co sjednocuje vědění? Co by mělo být opakem jeho roztříštěnosti? Jak mohou vědě, která chce řešit velké otázky, posloužit poznatky z jiných oblastí vědění? Může v tomto ohledu pomoci biblická moudrost?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.

NyníPísničky z archivu
Píseň: Nad Sázavou (1993); Interpret: Nedvěd František, Nedvěd Jan; Album: různí: Země československá, domov můj?  /CD 4
16:30A cappella na kanapi
16:55Dotýkání světla
17:21Písně
17:55Myšlenka na den
18:00Modlitba za rodiny
18:30Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony