Laudato si´: Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek (17/37)

Laudato si´: Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek (17/37)
4. února 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Zveme vás k poslechu pořadu z cyklu Laudato si´. Nacházíme se ve třetí kapitole dokumentu papeže Františka.

S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem se zamýšlíme nad články 109-111, v nichž papež mj. upozorňuje na skutečnost, že problémy světa nelze řešit na základě jediného hlediska či jediného typu zájmů. Vysíláme v pondělí 8. února 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Dosud jsme hovořili o technice a jejím vlivu na lidský život. Papež na jedné straně oceňuje technické výdobytky posledních 200 let jako velký úspěch lidské tvořivosti. Na druhé straně ale varuje před jejich zneužitím zájmovými skupinami. Další nebezpečí spočívá v přílišném spoléhání na techniku, které vede k ztrátě sebe sama, vztahu k sobě a ke skutečnosti.

„Pokud si zjednodušíme život na neustálý ekonomický růst, nebudeme dbát na ohled k potřebným, chudým, utlačovaným, k životnímu prostředí. Papež označuje za lež tvrzení o nekonečné dostupnosti dober planety“, říká v pořadu Daniel Soukup.

Co sjednocuje vědění? Co by mělo být opakem jeho roztříštěnosti? Jak mohou vědě, která chce řešit velké otázky, posloužit poznatky z jiných oblastí vědění? Může v tomto ohledu pomoci biblická moudrost?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.