Laudato si´: Úžas ale i varování před technickým pokrokem (15/37)

Laudato si´: Úžas ale i varování před technickým pokrokem (15/37)
21. ledna 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

S překladatelem, publicistou a literárním historikem působícím na Filozofické fakultě UK Danielem Soukupem pokračujeme v komentářích třetí kapitoly dokumentu Laudato si´. Poslouchejte v pondělí 25. ledna 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 28. 1. v 16.00

Třetí kapitola encykliky nese název Lidský kořen ekologické krize. V aktuální části se podrobněji věnujeme článkům 103-105. „Nemůžeme nevědět, že nukleární energie, biotechnologie, informatika, poznání našeho vlastního DNA a další dovednosti, které jsme získali, nám nabízejí ohromující moc. Těm, kdo je znají a umí je též ekonomicky využít, dávají dokonce nepředstavitelnou vládu nad lidským rodem a celým světem. Nikdy nemělo lidstvo samo nad sebou takovou moc a nic nezaručuje, že ji použije dobře, zejména vezmeme-li v úvahu způsob, jak s ní až dosud nakládá“, konstatuje papež František v čl. 104.

Jak se papež František staví k tomuto nebývalému pokroku lidstva? V jakých rukou je tato moc a do jakých může přijít? Znamená nárůst moci zároveň i nárůst blahobytu? Je každý vynález automaticky dobrý? Jde vývoj technologií ruku v ruce s vývojem odpovědnosti, vědomí hodnot a svědomí? Jinými slovy: je člověk správně vychováván k užívání moci? Nestáváme se bezmyšlenkovitým užíváním techniky jejími otroky?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.