Laudato si´: Technika vymknutá kontrole - výtvor ovládající tvůrce? (16/37)

Laudato si´: Technika vymknutá kontrole - výtvor ovládající tvůrce? (16/37)
28. ledna 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

V aktuálním pořadu z cyklu Laudato si´ pokračujeme výkladem třetí kapitoly dokumentu papeže Františka. V českém vydání je pasáž nadepsána titulkem Globalizace technokratického paradigmatu.

Co ta slova znamenají?

Hovoříme o obecně přijímaném způsobu vnímaní věcí, který se rozšířil po celém světě, o vnímání techniky jako něčeho, co lidem slouží, pomáhá jim, usnadňuje jim život, ale i něčeho, co se lidstvu vymyká z rukou kvůli svému úzkému sepjetí s mocí. Vysíláme v pondělí 1. února 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 4. 2. v 16.00.

V cyklu komentářů nad encyklikou Laudato si´ se dostáváme k  pasáži, která obsahuje celou řadu impulsů k vážnému zamyšlení. V aktuální části se zastavíme nad články 106-108, v nichž papež mimo jiné uvádí: „Je nemyslitelné zastávat jiné kulturní paradigma a sloužit si technikou jako pouhým nástrojem, protože technokratické paradigma se stalo natolik dominantním, že je velmi obtížné odhlížet od jeho zdrojů, a ještě obtížnější je užívat jeho zdrojů a nenechat se ovládnout jeho logikou. (…) Technika má totiž tendenci postupovat tak, že nic nezůstane mimo sféru její železné logiky a člověk budoucnosti bude vědět, že v technice nejde koneckonců ani o užitek, ani o blahobyt, nýbrž o moc, o vládnutí v nevlastnějším smyslu slova. Tak se redukuje schopnost rozhodovat, ta nejautentičtější svoboda a prostor pro alternativní kreativitu jednotlivců.“ 

Vymykají se lidstvu technické vymoženosti z rukou? Jak zranitelní jsme při jejich užívání? Užíváme techniku jako dobrého služebníka, nebo nad námi začíná panovat? Nedošlo k jakémusi přerodu od původní spolupráce člověka s přírodou ke vzájemnému soupeření? A dovedeme domyslet svou zranitelnost v případě ovládnutí vyspělých technologií zájmovými skupinami?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.