Laudato si´: Egocentrismus jako scestná životní filosofie (20/37)

Laudato si´: Egocentrismus jako scestná životní filosofie (20/37)
25. února 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Člověk, který vše podřizuje svým ekonomickým zájmům a podléhá iluzi, že je středem světa, má za následek, že málo dbá na ochranu slabších a nemohoucích.

S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem pokračujeme v komentářích třetí kapitoly dokumentu Laudato si´. Poslouchejte v pondělí 29. února 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

V aktuálním pořadu se zastavíme nad články 120-123. „Staví-li člověk do středu sám sebe, dává nakonec absolutní prioritu svým podružným zájmům a všechno ostatní se stává relativním“, uvádí papež František ve 120. článku dokumentu. Papež v encyklice opakovaně zdůrazňuje, že není lhostejné, jaká je naše životní filosofie. Pokud jsou naše životní postoje scestné, je scestný i nás životní styl, vysvětluje v rozhovoru Daniel Soukup a dodává, že relativismus paradoxně souvisí s lidským egocentrismem a s absolutizací jeho podružných zájmů - s nepatřičným zdůrazňováním svého já.

Kam až nás může zavést naše touha diktovat všemu ostatnímu své potřeby? Kde hledat zdroje pro lepší chápání postavení člověka ve světě a v přírodě? Můžeme za tímto relativismem spatřovat příčinu mentality „použij a vyhoď“, která vyrábí množství odpadu jenom kvůli nezřízené touze konzumovat více, něž kolik je skutečně třeba?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.