Laudato si´: Důsledky chybného pojetí antropocentrismu (19/37)

Laudato si´: Důsledky chybného pojetí antropocentrismu (19/37)
18. února 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Zveme vás k poslechu další části z cyklu pořadů nad encyklikou Laudato si´. S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem se nyní budeme zamýšlet nad důsledky, jež vyplývají z nesprávného pojetí antropocentrismu. Vysíláme v pondělí 22. února 2016 ve 22.00., opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Stále se nacházíme ve třetí kapitole encykliky Laudato si´, jež nese název Lidský kořen ekologické krize. V aktuální části se podrobněji věnujeme článkům 115-119. „V novověku došlo ke značnému antropocentrickému vybočení, které dnes v jiném převleku nadále poškozuje to, co nás vzájemně spojuje, i každý pokus o posílení sociálních svazků“, konstatuje papež František ve 116. článku dokumentu.

Člověk stojí nejvýše v hierarchii stvořených bytostí a proto je mu dána odpovědnost za svět. Jeho úkolem je zodpovědně spravovat Zemi. V tomto smyslu je i křesťanství antropocentrické. Hovoří-li papež o moderním antropocentrismu, má na mysli člověka, který je přesvědčen že je středem světa a všechno je mu podřízeno. Odkud se toto přesvědčení vzalo? Jaké jsou důsledky takového smýšlení? V čem spočívalo naše zabloudění na křižovatce dějin? A jak můžeme nastoupit zpět správnou cestu?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.