Laudato si´: Pokrok vědy a techniky - smíme vše, co dokážeme? (22/37)

Laudato si´: Pokrok vědy a techniky - smíme vše, co dokážeme? (22/37)
10. března 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

V aktuálním pořadu z cyklu Laudato si´ budeme hovořit o nutnosti rozvoje ekonomie, která nabídne různost výroby a umožní podnikatelskou kreativitu, která bude schopna čelit tlaku velkých nadnárodních společností.

Vysíláme v pondělí 14. března 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem se ještě jednou dotkneme tématu hodnoty lidské práce. V aktuálním pořadu se podrobněji zastavíme nad články 129-131 dokumentu papeže Františka. Host přirovnává podnikatelské prostředí k biodiverzitě. Čím je rozmanitější, tím snáze je udržitelná. Obdobně to platí i ve světě ekonomie, vysvětluje Soukup.

„Pokusy některých zemědělců rozvinout jiné formy výroby, více diverzifikované, vycházejí naprázdno v důsledku obtížného přístupu na regionální i globální trhy anebo proto, že infrastruktura prodeje a dopravy je ve službách velkých podniků“, podotýká k tématu papež František.

Zamyslíme se rovněž nad mezemi uplatňování výsledků svobodného vědeckého bádání, nad principem předběžné opatrnosti v souvislosti s aplikací vědeckých poznatků do praxe. Za jakých okolností smíme přistoupit k pokusům na zvířatech? Jak se k takovým pokusům staví katolická církev? Nezasahuje církev do svébytnosti vědy? Umíme domyslet manipulaci s geny rostlin a živočichů? Smíme činit vše co s pomocí vědy dokážeme?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.