Laudato si´: Nezbytnost hájit práci (21/37)

Laudato si´: Nezbytnost hájit práci (21/37)
3. března 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

Podle biblického příběhu stvoření Bůh postavil člověka do právě stvořené zahrady, aby o ni pečoval, aby pracoval a pěstoval plodiny.

V aktuálním pořadu z cyklu Laudato si´ se zamýšlíme nad hodnotou lidské práce a rovněž nad důsledky jejího nahrazování technologickými prostředky. Vysíláme v pondělí 7. března 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

Stále se nacházíme ve třetí kapitole encykliky papeže Františka, nazvané Lidský kořen ekologické krize. S překladatelem, publicistou a literárním historikem Danielem Soukupem se zamýšlíme nad články 124-128, věnované hodnotě lidské práce, kterou Bůh uložil člověku.

Papež František v článku 128 připomíná: „Už od svého stvoření jsme povoláni k práci. Není třeba snažit se nahrazovat stále více lidskou práci technologickým pokrokem. Takto by lidstvo poškozovalo samo sebe. Práce je nezbytnost, je součástí smyslu života na této zemi, cestou zrání, lidského rozvoje a osobní realizace. V tomto smyslu musí být peněžní pomoc chudým vždy jen provizorním řešením naléhavých situací. Pravý cíl pomoci by měl spočívat v tom, že jim umožní důstojný život skrze jejich vlastní práci.“ 

Je obhajitelná a správná představa, že by za nás v budoucnosti mohly všechno dělat stroje? Jaká jsou úskalí snah politiků a podnikatelů „racionalizovat výrobu“ prostřednictvím snižování stavu zaměstnanců a jejich nahrazováním moderními technologiemi? Jaké je křesťanské pojetí práce? Co znamená, že jsme povoláni ke spoluúčasti na Božím díle stvoření? Jak se může současný člověk inspirovat mniškou zásadou benediktinů Ora et labora (modli se a pracuj)?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.