Laudato si´: Genetické modifikace organismů (23/37)

Laudato si´: Genetické modifikace organismů (23/37)
17. března 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

„Člověk smí zasahovat do rostlinné i živočišné říše a sloužit si jí, pokud je to k jeho životu nezbytné“, uvádí v encyklice Laudato si´ papež František. Vědecké poznatky v oblasti výzkumu DNA nabízí úctyhodné možnosti, zároveň však s sebou nesou vážná nebezpečí zneužití. Hostem pořadu bude biolog, přednosta Ústavu etiky na 3. LK UK a katolický kněz Marek Orko Vácha. Vysíláme v pondělí 21. března 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek v 16.00.

V pořadu uvažujeme nad články 130-136 - podkapitoly, která nese název Biologické inovace na základě výzkumu. Papež František v ní mimo jiné uvádí, že „není možné brzdit lidskou tvořivost. Nelze-li umělci zakazovat, aby vyjadřoval svou tvůrčí schopnost, není rovněž možné klást překážky těm, kdo mají vzácné dary pro rozvoj vědy a techniky, protože tyto schopnosti jim daroval Bůh ke službě druhým. Zároveň však nelze nebrat v úvahu cíle, následky, kontext a etické meze takovéto lidské činnosti, neboť jde o velmi rizikovou formu moci.“ (čl. 131).

V pořadu se zabýváme například tématem tzv. „sebevražedného osiva“, tedy geneticky upravených semen tak, aby již druhým rokem nenesly užitek. Těmito sterilními semeny disponuje několik vlastníků, kteří je prodávají drobným rolníkům. Ti jsou nuceni je opakovaně kupovat bez možnosti vlastní svobodné produkce.

Jak je tomu s legitimitou genetické manipulace organismů? Smíme vše, co dokážeme? Existují kontrolní mechanismy, které bdí nad nebezpečím zneužití geneticky upravených plodin? Jak vážná je hrozba zneužití takto upravených osiv?

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.

K tématu nabízíme zajímavé informace o Globálním úložišti semen, které se nachází na špicberských ostrovech. Další informace se dočtete například zde nebo zde, včetně videa. Kritici projektu však upozorňují, že po určité době semena ztrácí svou klíčivost. Podezírají proto velké nadnárodní korporace (některé do semenné banky rovněž přispěly), že projektu nejde v prvé řadě o záchranu plodin pro lidstvo, nýbrž o možnost izolovat DNA, s nímž budou moci v budoucnu obchodovat a klást si své podmínky. Na toto nebepečí upozorňje například francouzský dokument Válka osiv (The Seed War).