Laudato si´: Nezávislost na globálním ekonomickém systému? (24/37)

Laudato si´: Nezávislost na globálním ekonomickém systému? (24/37)
24. března 2016 Laudato si´ Autor: Petr Pospíšil

V cyklu komentářů encykliky papeže Františka Laudato si´ se dostáváme ke čtvrté kapitole, která nese název Integrální ekologie. V této kapitole se papež zabývá vztahy mezi ekologií, ekonomikou a sociální spravedlností. K mikrofonu jsme pozvali Dr. Naďu Johanisovou, která se těmito vztahy zabývá na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vysíláme v pondělí 28. 3. 2016 ve 22.00, opakujeme ve čtvrtek 31. 3. v 16.00.

S hostem pořadu se zastavíme nad články 137-142, v nichž papež vysvětluje, že nečelíme dvěma odděleným krizím - krizi životního prostředí a sociální krizi, nýbrž jedné komplexní sociálně-environmentální krizi. Tu je nutno vnímat v jejích širších souvislostech.

Kromě komentářů uvedených článků se rovněž zamyslíme nad konfliktem ekonomů a ekologů. Ekonomové radí spotřebovávat a utrácet peníze, aby ekonomika rostla a byla stabilní. Ekologové naopak tvrdí, že je třeba méně spotřebovávat, tedy neutrácet a chovat se k přírodě šetrně. Jsou tyto dva přístupy slučitelné? Nebo existuje jiný model hospodaření - takový který by byl ekonomicky výhodný, ekologický a zároveň sociálně spravedlivý, jak žádá papež František?

Západní společnost se orientuje na hospodářský růst, který předpokládá neustálý tok finančních prostředků. Není však nekonečný hospodářský růst jen iluzí? Kam naše snahy o stále větší blahobyt vedou? Cestou ven ze začarovaného kruhu produkce a spotřeby může být alternativní hospodaření - například směnný obchod, nákup plodin od místních farmářů, ale například i odmítání platit v obchodech kreditní kartou, říká v rozhovoru Naďa Johanisová.

Proč musíme čelit tlaku globální ekonomiky? Jak lze ze zaběhnutého ekonomického systému vystoupit? Nese s sebou alternativní hospodaření nějaká rizika? Jak mohou jednotlivé domácnosti omezit diktát velkých korporací? Lze se osvobodit zcela? Je to možné i na úrovni samospráv? Zamyslete se nad těmito otázkami spolu s námi v pořadu, k jehož poslechu vás srdečně zveme.

Pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu zde. Dostupný je hned druhý den po odvysílání premiéry.