Katecheze v dějinách a současnosti, 18. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 18. díl

Řekne-li se katecheze, většina si představí, že jde o výuku náboženství na škole. Ve skutečnosti je ale mezi výukou náboženství a katechezí rozdíl. Přirozeným prostředím pro provádění katecheze je křesťanské společenství, proto škola pro ni není zrovna vhodným místem. Církev již  ve svých dokumentech v posledních deseti letech mezi katechezí a náboženstvím na škole rozlišuje.

V tomto dílu nahlédneme do historie a povíme si, jak a kdy se náboženská výchova dostala do škol. Ještě ve středověku a na počátku novověku uváděli převážně rodiče své děti do víry, a ne instituce. V té době ale nešlo o vyučování. Katecheze byla pojímána spíše jako něco hluboce prožívaného.

Ve školách se s katechezí setkáváme poprvé v 18. století po zavedení povinné školní docházky. Církev to zprvu kvitovala s povděkem. Společnost žila plně v duchu osvícenství a upřednostňovala vzdělávání jako motor veškerého pokroku. Katecheze tak ztrácela charakter zprostředkovatele víry a proměnila se v nauku.

O následujícím vývoji se doslechnete více 6. února 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 9. února v 00.05 a 12. února v 10.30).