Katecheze v dějinách a současnosti, 15. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 15. díl

Některé úkoly katecheze jsou výslovně formulovány učitelskou službou církve v dokumentu Všeobecné katechetické direktorium. V následujících dílech si projdeme téměř všechny. Jako první uvedeme úkol podporovat člověka na jeho cestě obrácení a pomáhat mu s obnovou jeho obrácení, který vychází z potřeby vyjádřit vědomou a svobodnou odpověď člověka Bohu.

Katecheze je určená již věřícím. Má tedy takové snažení vůbec smysl? Ve skutečnosti je ale u většiny věřících základní rozhodnutí se pro Boha před tím, než se sami rozhodnou účastnit se nějaké formy katecheze, doposud nerealizované.

S katechezí se běžně začíná u dětí. Za úspěšnou ji můžeme považovat v takovém případě, když dítě žije s přesvědčením, že být křesťanem je něco důležitého. Vzhledem k vývoji jeho osobnosti ale nemůžeme očekávat, že staví na vlastním přesvědčením. Dítě si vybudoval takový postoj proto, že jeho rodiče, dospělí v okolí, považují křesťanství za důležité. Jde o prvotní rozhodnutí, které se musí katecheze snažit rozvíjet a podporovat.

K tomuto tématu se doslechnete více v našem vzdělávacím cyklu věnovaného katechetice 16. ledna 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 19. ledna v 00.05 a 21. ledna v 10.30).

NyníDuchovní hudba
Skladba: Missa Bruxellensis XXIII vocum - Credo; Autor: Biber Heinrich Ignaz Franz von; Dirigent: Savall Jordi; Soubor: La capella reial de Catalunya
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Vzdělávací cyklus
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony