Katecheze v dějinách a současnosti, 14. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 14. díl

Přestože bychom mohli některé věřící označit jako "praktikující", neznamená to automaticky, že vyzrávají ve víře. Zrání ve víře závisí především na motivaci. Pokud je motivací výkon (splnění náboženských povinností), nejde o skutečný osobní vztah, ale spíše obchodní: "Mám vůči Bohu splněno a On mne odmění."

Apoštol Jakub sice píše, že víra bez skutků je k ničemu. Ale zdůrazňuje tak důležitost propojení víry se životem a neustálou konfrontaci všeních dní s naším vyznáním. Pokud máme víru jen nadoma, nebo zavřenou v kostele, pak nemá šanci se ve skutečném životě osvědčit. Výkonem motivovaný postoj víry vede k zaujetí "zbožné pózy", ale při práci či odpočinku se takový člověk řídí zcela jinými hodnotami.

Zralá víra má ve skutečnosti jistou nezávislost na motivaci. Konkrétně řečeno, člověk žije z víry proto, že věří, pro nic jiného. Víra má pro něj hodnotu sama v sobě. Dospět k takové zralosti vyžaduje vedle jednání také spolupráci našeho rozumu a našich citů. Více si už ale povíme v dalším dílu vzdělávacího cyklu věnovaného katechetice 9. ledna 2012 v 16.00 hodin (nebo při repríze 12. ledna v 00.05 a 15. ledna v 10.30).