Katecheze v dějinách a současnosti, 10. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 10. díl

Pokud budeme pátrat po tom, jak vznikla Bible, jak se proroci dostali ke svému povolání, zjistíme, že tomu předcházela určitá příprava: modlitbou, hledáním, hlubokými zážitky. Dnes takové přípravě říkáme náboženská zkušenost.

Sdělovat a přijímat Boží slovo není možné bez předchozí osobní náboženské zkušenosti. V katechezi je náboženská zkušenost vnímána jako prostředí pro naslouchání a vnímání Božího slova. Je to velký posun oproti minulosti, kdy byla katecheze vnímána jakou pouhé předávání nauky. Dnes se hovoří více o sdílení zkušeností víry.

Pomocí náboženské zkušenosti katecheze usiluje o překonání nesprávného chápání Božího slova jako souhrnu informací. Hovořit o zkušenosti jakožto "náboženské" ale nebylo vždy samozřejmostí. Monoho teologů proti tomu vznášelo vážné námitky.

O důležitosti a vývoji pojetí náboženské zkušenosti budeme mluvit na Proglasu 5. prosince 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 8. prosince v 00.05 a 11. prosince v 10.30).