Katecheze v dějinách a současnosti, 9. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 9. díl

Máme-li přiblížit Boží slovo dnešnímu člověku, pak musíme zohlednit jednotlivé charakteristiky tohoto slova. V předchozím dílu jsme zmínili historicitu Božího slova. Nyní se zaměříme na antropologickou a pneumatologickou vlastnost Božího slova. Premiéru naladíte 28. listopadu 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 1. prosince v 00.05 a 4. prosince v 10.30).

Boží slovo v Bibli je ve svém hlavním záměru "evangeliem", dobrou zprávou pro všechny bez výjimky. Dává smysl našemu životu. Bible totiž není knihou člověka o Bohu ale Boží knihou o člověku. Je to soubor inspirovaných spisů, v nichž jsou v Božím světle inspirovaným způsobem zachyceny základní otázky člověka.

Proto ještě před ukončením II. vatikánského koncilu se objevil v církvi požadavek, zprostředkovat Boží slovo lidem takovým způsobem, aby se jevilo jako odpověď na jeho otázky. V katechezi totiž nejde o předávání pouhých informací, které jsou uměle přidány k našemu životu. Je potřeba zamýšlet se a hledat odpovědi na otázky, které si lidé skutečně kladou a bytostně se jich dotýkají.