Katecheze v dějinách a současnosti, 13. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 13. díl

S novým pojetím katechetické odpovědnosti se mění i pojetí katechetického přístupu. Katecheté již nejsou učiteli nebo duchovními vůdci v klasickém slova smyslu ale průvodci. Doprovází obráceného člověka na cestě víry směrem ke zralosti. Více uslyšíte 2. ledna 2011 v 16.00 hodin (a nebo v reprízách 5. ledna v 00.05 a 8. ledna v 10.30).

V praxi je však častější doprovázení katechetů k obrácení nebo obnově obrácení. Nový přístup tedy vyžaduje neustálé učení se umění doprovázení dnešního člověka. Katecheze je totiž součástí evangelizace a nese stejné charakteristické rysy, které se vztahují k celé evangelizaci.

Katecheta by měl proto zohledňovat inteligenci katechizovaného člověka a navázat na jeho rozumové dovednosti. Zároveň je potřebné, aby zvolil přístup přirozené srdečnosti a velkorysosti. Víra se nedá redukovat na pouhý cit, ale současně nemůžeme člověka dostatečně oslovit, jestliže se neopřeme o zkušenost sdílené srdečnosti. Pak je možné postupně a svobodně zrát ve víře.