Katecheze v dějinách a současnosti, 12. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 12. díl

Výraz "předávání víry", zvláště vůči mladé generaci, je problematický. Nejde totiž o pouhé předávání obsahu víry. V církvi se hledají způsoby, jak zprostředkování víry oživit, přizpůsobit dnešní době. Současná katechetika vidí východisko v novém pojetí katechetické odpovědnosti.

Dodnes převládající pojetí katechetické odpovědnosti můžeme označit jako techniku nebo metodu v pedagogickém slova smyslu. Vychází totiž z předpokladu, že odpovědnost katechetů spočívá především v jejich aktivitě. Katecheta je pak vedoucím, který určuje další postup, protože on je povinen předat veškeré dědictví vědění, přesvědčení a náboženských postojů. Navíc se stále předpokládá, že každý pokřtěný je také věřící. Víra je danost.

Ze zmíněného postoje vznikají dvě rizika: přistupujeme k pokřtěnému jako k věřícímu, ale on přitom stojí na samém počátku víry; budeme požadovat, aby katechizovaní věřili stejným způsobem, jako my (kněží, katecheti, katechetky). Proto se v tomto dílu vzdělávacího cyklu o katechetice budeme věnovat novému pojetí katechetické odpovědnosti. Nalaďte si Proglas 19. prosince 2011 v 16.00 hodin (reprízu vysíláme 22. prosince v 00.05).