Katecheze v dějinách a současnosti, 11. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 11. díl

Katecheze slouží Božímu slovu, které hlásá a vykládá a také slouží člověku, tím že mu pomáhá na jeho cestě víry. Co je to ale víra? Dnes se jedná o velmi široký pojem. Je potřeba rozlišovat mezi přirozenou, náboženskou a křesťanskou vírou. Učiníme tak v tomto dílu vzdělávacího cyklu.

Teolog Josef Zvěřina zdůrazňoval, že přirozená víra je lidskou záležitostí. Věřit znamená nemít plnou jistotu. Jinak bychom věděli. K víře je ale potřeba mít dobrý důvod, jinak by šlo spíše o pochybnost nebo nevědomost. Zvláštním příkladem přirozené víry je důvěra člověka k člověku. Jde tedy o otevřený vztah.

Víra ale potřebuje určité předpoklady, aby byla vůbec uskutečnitelná. O nich si povíme v jedenáctém dílu vzdělavacího cyklu věnovaného katechetice 12. prosince 2011 v 16.00 hodin (reprízujeme 15. prosince v 00.05 a 18. prosince v 10.30).