Církev a válka: Teoretici spravedlivé války – 4. díl

Církev a válka: Teoretici spravedlivé války – 4. díl

Přinášíme čtvrtý díl vzdělávacího cyklu Církev a válka. Naším pravidelným hostem je církevní historik z Teologické fakulty Jihočeské univerzity prof. Martin Weis. Naladíte v pondělí 23. dubna 2012 v 16.00 hodin.

Existuje vůbec něco, co bychom mohli nazvat spravedlivou, nebo dokonce svatou válkou? Proč vlastně války vnikají? Jaké jsou její příčiny? To jsou otázky, kterými naše téma otevíráme.

První velkým teoretikem spravedlivé války byl biskup Ambrož z Milána. Jistý jáhen Paulinus Ve spise Vita sancti Ambrosii (Život svatého Ambrože) uvádí, že je zcela legitimní bránit se násilí násilím, ovšem až poté, co selhaly všechny diplomatické snahy.

Dalším výrazným teoretikem spravedlivé války byl sv. Augustin, který sám na vlastní kůži válku zažil. Spravedlivá válka je podle něj pouze ta, kterou vede vládce, aby odvrátil hrozící nebezpečí.

Učení sv. Augustina poté rozvinul sv. Tomáš Akvinský. Ten svůj postoj shrnuje do tří kriterií: 1) válku musí vést pouze vladař, zákonná autorita státu, 2) vyžaduje se spravedlivá příčina, vrátit stav do původního řádu a 3) úmysl vlčících musí být správný, tzn. prospět dobru a uniknout zlu.

Na závěr našeho cyklu připravujeme pořad, v němž bude host odpovídat na otázky posluchačů. Své dotazy můžete posílat nejpozději do 15. června 2012 nejlépe emailem na adresu: jan@proglas.cz, nebo písemně na adresu redakce. Příspěvky, které obdržíme po tomto datu nebudeme moci do vysílání zařadit. S ohledem na omezený vysílací čas si redakce vyhrazuje právo příspěvky třídit, upravit či krátit.

Adresa redakce:

Radio Proglas
Studio Jan Neumann
Na Sadech 21
České Budějovice, 370 01
email: jan@proglas.cz